Κοινωνία

17/6/13 15:47

τελ. ενημ.: 17/6/13 15:47

Εκτός άρθρου 99 η ΝΕΛ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Τη δικαστική διαμάχη προκειμένου να γίνει εν τέλει δεκτή η αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, συνεχίζει από χθες η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου αφού πρωτόδικα απορρίφθηκε το αίτημά της με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα τόσο στην αποπληρωμή των δανείων που έχει λάβει όσο και στην αποπληρωμή των μισθών.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο που έλαβε γνώση, αποφάσισε όπως εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο για την θεραπεία της απόφασης αυτής και συνάμα να προβεί σε κάθε πρόσφορη ενέργεια με στόχο την διατήρηση της βιωσιμότητας και της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας  της εταιρείας», αναφέρει σε ανακοίνωση η ΝΕΛ, αναγγέλλοντας ότι θα επιδιώξει την επανεξέταση του αιτήματος σε ανώτερα δικαστήρια.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση