Κοινωνία

14/2/13 11:18

τελ. ενημ.: 14/2/13 11:18

Εκλογές στο Σύλλογο «Ποδηλατείν»

Κάλπες στήνει ο Σύλλογος «Ποδηλατείν» την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στον Οίκο Χίου Διδασκάλου μεταξύ 18:00 και 19:30.Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στον γραμματέα του Συλλόγου  Κώστα Μαϊστράλη (τηλ. 6948508646) μέχρι την Τρίτη 19 του μήνα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παλιά και νέα μέλη του συλλόγου που έχουν τακτοποιήσει την οικονομική τους συνδρομή επίσης μέχρι την Τρίτη. Πληροφορίες σχετικά δίνονται από τον ταμία του Συλλόγου Μιχάλη Παπαζή (τηλ. 6947261733).

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση