Κοινωνία

8/11/18 14:22

τελ. ενημ.: 8/11/18 14:23

Η εικόνα της «Αγιογαλούσαινας» προς προσκύνηση στη Μητρόπολη