Κοινωνία

18/5/16 17:12

τελ. ενημ.: 19/5/16 15:18

Δημοπρατούνται οι 5 πρώτες παραλίες της Χίου

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ ΟΛΩΝ Η ΜΠΕΛΛΑ ΒΙΣΤΑ ΚΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΓΛΑΡΟΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΩ, ΚΩΜΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΝΤΑ

5 συνολικά παραλίες της κεντρικής και νότιας Χίου δημοπρατεί, στο παρά πέντε της τουριστικής σεζόν, η Μονομετοχική Αξιοποίησης Ακινήτων του Δήμου.  Λίγο πριν την εκπνοή του Μαϊου η εταιρία καλεί τους ενδιαφερόμενους σε ανοιχτή πλειοδοτική διαδικασία την Δευτέρα 30 /5 στο Δημαρχείο της Χίου να καταθέσουν τις προσφορές τους για τις 5 πρώτες παραλίες.

Σύμφωνα με τις προκηρύξεις που δημοσιεύονται στον έντυπο «π» της Πέμπτης 19/5 η Μονομετοχική δημοπρατεί την Μπέλλα Βίστα, τους Γλάρους, την Κώμη, τον Όρμο του Λω και την Καρίντα.

Η ακριβότερη τιμή εκκίνησης αφορά την παραλία «Μπέλλα Βίστα» με 5.650 ευρώ, ακολουθούν οι Γλάροι με 4.970 ευρώ, ο Όρμος του Λω με 4.390 ευρώ, η Κώμη με 2.800 ευρώ και η Καρίντα με 1.800 ευρώ.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η δημοπράτηση των παραλιών από τον Δήμο μέσα στον Μάιο τότε η διαδικασία θα γίνει από την Κτηματική Υπηρεσία Χίου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ "π" ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 19/5 

 

Μπέλλα βίστα

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 5.650€ (21,00€ Χ150 τμ.

+2.500€) για την μισθωτική περίοδο που ορίζει η ισχύουσα ΚΥΑ.  Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 30 Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ. ενώπιον του Δ.Σ..

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 02 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης 10:15 π.μ. στον ίδιο τόπο

Γλάροι

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 4.970€ (18,00€ Χ165τμ +2.000€) για την μισθωτική περίοδο που ορίζει η ισχύουσα ΚΥΑ.

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 30 Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα   με ώρα έναρξης 11:30 πμ και ώρα λήξης 11:45 π.μ ενώπιον του Δ.Σ.

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την  02 Ιουνίου 2016. ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 11:30 πμ και ώρα λήξης 11:45 π.μ στον ίδιο τόπο.

Όρμος Λω

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 4.390€ (21,00€Χ90τμ

+2.500€) για την μισθωτική περίοδο που ορίζει η ισχύουσα ΚΥΑ. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 30 Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα   με ώρα έναρξης 9:30π.μ. και ώρα λήξης 9:45 π.μ ενώπιον του Δ.Σ.

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 02 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη  με ώρα έναρξης 9:30π.μ. και ώρα λήξης 9:45 π.μ στον ίδιο τόπο και ενώπιον του Δ.Σ.

Κώμη

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 2.800€ (20,00€ Χ 40 τμ

+2.000€) για την μισθωτική περίοδο που ορίζει η ισχύουσα ΚΥΑ. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 30 Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 10:30πμ και ώρα λήξης 10:45 π.μ ενώπιον του Δ.Σ.

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 02 Μαΐου  Μαϊου. ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 10:30πμ και ώρα λήξης 10:45 π.μ στον ίδιο τόπο και ενώπιον του Δ.Σ.

Καρίντα

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.800€ (10,00€ Χ80τμ

+1000€) ανά τ.μ. για την μισθωτική περίοδο που ορίζει η ισχύουσα ΚΥΑ. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χίου την 30 Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα   με ώρα έναρξης 11:00πμ και ώρα λήξης 11:15 π.μ ενώπιον του Δ.Σ..

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής ανοιχτής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης τότε η δημοπρασία θα αναβληθεί και θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους την 02 Ιουνίου  2016 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 11:00πμ και ώρα λήξης 11:15 π.μ στον ίδιο τόπο και ενώπιον του Δ.Σ.

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση