Κοινωνία

21/12/18 13:14

τελ. ενημ.: 21/12/18 13:17

Βραβείο για το Τμήμα Ναυτιλίας του Παν. Αιγαίου στον πανελλήνιο διαγωνισμό για τις Μεταφορές

Η επιστημονική ομάδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατέκτησε το 3ο Βραβείο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Διαγωνισμού για τις Μεταφορές «Δημήτριος Τσαμπούλας», που θεσμοθετήθηκε από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ)στη μνήμη του εκλιπόντα Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Δημητρίου Τσαμπούλα, για το πολυετές έργο και προσφορά του στην ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος μεταφορών.

Η τελετή έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά και η επιστημονική ομάδα ΤΝΕΥ αποτελούταν από τους Π. Αλαμανιώτου, Ι. Δετοράτο, Ορ. Σωτηριάδη, Γ. Τσίτσου και Ευ. Καρλή. 

Ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Διαγωνισμός «Δημήτριος Τσαμπούλας» διεξάγεται κάθε χρόνο σε πανελλήνια κλίμακα κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης. Οι διαγωνιζόμενοι είναι εν ενεργεία προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές και νέοι απόφοιτοι, εάν έχουν λάβει το πτυχίο εντός 3 ακαδημαϊκών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας ανακοίνωσης της εκάστοτε Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.


 

Δείτε επίσης