Κοινωνία

12/4/12 16:39

τελ. ενημ.: 12/4/12 16:41

Αυτονόμηση αναπήρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ «Victor Artant – ΝΙΚΗ»

Πολυήμερο πρόγραμμα αυτόνομης και ημιαυτόνομης Διαβίωσης από τις 17- 21Απριλίου πραγματοποιεί στη Χίο ο Επιστημονικός Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «Victor Artant – ΝΙΚΗ».
Στόχος του προγράμματος είναι η προβολή των ικανοτήτων ατόμων με αναπηρίες και η σαφής διεκδίκηση του δικαιώματος για ισότιμη ένταξη και κοινωνική αποδοχή, κάτι που καλλιεργείται εντονότατα μέσα από την θέσπιση τέτοιων προγραμμάτων.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση