Κοινωνία

13/9/15 20:20

τελ. ενημ.: 5/10/15 11:47

Από τη Μητρόπολη στη Δασκαλόπετρα

ΛΑΜΠΡΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΧΙΟΥ

Με κάθε εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και παρουσία πλήθους προσωπικοτήτων κυρίως από τον χώρο της πολιτικής σκηνής, ανάμεσά τους ο Τέρενς Κουίκ, η Υπουργός Πολιτισμού Μαρίνα Πλάκα- Λαμπράκη, ο Α. Νεράτζης και ο Γ. Ανωμερίτης τελέστηκε το πρωί της Κυριακής η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Βικτώρων το πρωί της Κυριακής.

Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Οικ. Πατριάρχης έχρησε Άρχοντα Προωτέκδικο τον Γ. Ανωμερίτη αναγνωρίζοντας την προσφορά του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ορθοδοξία.

Προσφώνηση από τον «γιο ενός ναυτικού»

Στην ιδιαίτερη προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της προσφώνησής του ο Μητροπολίτης Μάρκος.

«Τό λα­μπρόν τοῦ­το ἔρ­γον δέν στε­ρεῖ­ται δυ­σκο­λι­ῶν. "Δι­ά δα­κρύ­ων καί θλί­ψε­ων πολ­λῶν" κα­λεῖ­σθε ἵ­να λα­τρεύ­ση­τε τόν Θε­όν καί δι­α­κο­νή­ση­τε τόν ἄν­θρω­πον. Εἰς τὸν κόσμον συ­νη­ντή­σα­τε κε­καυ­μέ­νας καί χέρ­σους τάς ψυ­χάς, κα­χυ­πό­πτους τάς συ­νει­δή­σεις. Ὁ Ὑμέτερος λό­γος μεστός τῆς ἀ­λη­θεί­ας, τῆς ἐλ­πί­δος καί τῆς ἀ­γά­πης ὅστις κα­τε­τέ­θη με­τ' εἰ­λι­κρι­νοῦς δι­α­θέ­σε­ως, ἦλ­θεν ὡς αὖ­ρα Ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κή δρο­σί­ζου­σα τόν ἄ­νυ­δρον κό­σμον τῆς οἰκουμένης. Εἰς αὐ­τό συ­νήρ­γη­σεν καί ἡ ὑ­με­τέ­ρα στά­σις ἔ­να­ντι πάντων ἀδιακρίτως τῶν ἀνθρώπων. Πρός αὐ­τούς ἀ­πευ­θύν­θη­­τε ἄ­μοι­ρος μι­σαλ­λο­δο­ξί­ας, ἔμπλεως χρι­στι­α­νι­κῆς φι­λαν­θρω­πί­ας καί σε­βα­σμοῦ: "Ἐ­πεί­να­σα καί ἐ­δώ­κα­τέ μοι φα­γεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με". Τό λέ­ντι­ον τῆς Ὑ­με­τέ­ρας δι­α­κο­νί­ας συ­νέ­δρα­με πλείστας περιπτώσεις. Φῶς ταῖς τρί­βοις καί λύ­χνος τοῖς πο­σίν Ὑ­μῶν ὑπῆρξεν ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ὅτι «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μάρκος ενώ έκλεισε την προσφώνησή του λέγοντας ότι τα λόγια αυτά τα λέει ένας ταπεινός γιος ναυτικού.

Από την αντιφώνηση του κ.κ. Βαρθολομαίου δεν έλειψαν οι αναφορές στον Μητροπολίτη Χίου για τον οποίο, όπως είπε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο μπορεί να καυχιέται ενώ χαρακτήρισε τυχερούς τους Χιώτες που έχουν Επίσκοπο τον κ. Μάρκο.

Στα βήματα του Ομήρου

Εντυπωσιασμένος από το χώρο της Δασκαλόπετρας δήλωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Με τη φράση «με την εμπεριστατωμένη παρουσίαση σας με πείσατε για τη Χιακή καταγωγή του Ομήρου» αντάμειψε την Φιλόλογο ερευνήτρια Αθηνά  Ζαχαρού Λουτράρη για την σύντομη αλλά περιεκτική περιήγηση στην ιστορία του μνημείου και τη σχέση του με τον Όμηρο. Εκείνη με τη σειρά της, του  δώρισε το βιβλίο της στο οποίο καταγράφει τα ιστορικά στοιχεία που πιστοποιούν τη συνολικότερη σχέση του αρχαίου υμνωδού με το νησί μας.

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση