Κοινωνία

29/10/13 16:01

τελ. ενημ.: 29/10/13 16:01

Αντιπυρική ζώνη στα Χάλανδρα με απόφαση Καλογήρου

Θεωρήθηκε και εγκρίθηκε, με εντολή της Γενικής  Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Χριστιάνας Καλογήρου η Μελέτη «Διάνοιξη Δασικού δρόμου – Αντιπυρικής Ζώνης "Παναγία Δέσποινα – Μεγιάνικα" Τ.Κ. Χαλάνδρων, Δήμου Χίου», προϋπολογισμού 32.500,00 €  , με σκοπό την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές, την αναβάθμιση των καμένων περιοχών, την καλύτερη αστυνόμευση της θήρας, της παράνομης βόσκησης, των παράνομων υλοτομιών και την ευκολότερη πρόσβαση στην περιοχή σε περίπτωση τεχνητών αναδασώσεων. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση