8.11.2014 13:12

Ανοίγει το Taxis για 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που δικαιούνται εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η εφαρμογή προκειμένου οι 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν τα λάθη στα έντυπα Ε9 και Ε2 και να τύχουν των εκπτώσεων που δικαιούνται βάσει της νομοθεσίας.

Στο ηλεκτρονικό σύστημα Taxisnet θα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για κάθε περίπτωση ξεχωριστά έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι και να συμπληρώσουν σωστά τα έντυπα.

Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου, δήλωση Ε9, με την οποία θα διορθώσουν, διαγράψουν ή συμπληρώσουν στοιχεία των ακινήτων τους ώστε η εικόνα τους να απεικονίζεται πλέον ορθώς. Η ανωτέρω ημερομηνία δεν αποκλείεται να αλλάξει και να δοθεί η δυνατότητα στους φορολογουμένους να προχωρήσουν στις αλλαγές αυτές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής. Στην περίπτωση που, μετά την υποβολή της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθεί και νέα τροποποιητική δήλωση, θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση νέα εκκαθάριση του φόρου κατόπιν ελέγχου των σχετικών δικαιολογητικών αυτής, εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου. Υπολογίζεται ότι τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο στα τέλη Ιανουαρίου.

Σε ποιες περιπτώσεις θα γίνουν διορθώσεις στο Ε9

- Κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.Οι φορολογούμενοι που κατέχουν ακίνητα τα οποία καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 ήταν κενά και χωρίς ρεύμα και δεν διαπίστωσαν έκπτωση 20% στα νέα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) θα πρέπει να διορθώσουν και να συμπληρώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο έντυπο Ε9. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί ότι το ακίνητο είναι κενό και στο έντυπο Ε2.

Οπως αναφέρουν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ο λόγος που έγινε η έκπτωση οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχαν συμπληρώσει στις δηλώσεις Ε9 τις ενδείξεις «κενό» για τα συγκεκριμένα ακίνητά τους είτε δεν είχαν αναγράψει στο Ε9 τους αριθμούς παροχής ρεύματος ώστε να καταστεί δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων αυτών με το αρχείο της ΔΕΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, λοιπόν, να προβούν στις εξής ενέργειες:

α) Να συμπληρώσουν τον κωδικό 8 στη στήλη 32, ότι το κτίσμα τους ήταν «κενό».

β) Να συμπληρώσουν τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ (στήλες 30 και 31 του πίνακα 1).

- Ημιτελή ακίνητα.Για τα κενά ημιτελή κτίσματα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα προβλέπεται έκπτωση 60% στον ΕΝΦΙΑ. Οσοι είχαν υποπέσει σε λάθη θα πρέπει να συμπληρώσουν στον πίνακα 1 του Ε9 στη νέα στήλη 32 τον κωδικό 8 που δηλώνει ότι το ημιτελές κτίσμα είναι «κενό».

- Μη συμπλήρωση ορόφου.Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων κλήθηκαν να πληρώσουν πολύ μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ εξαιτίας της λανθασμένης αναγραφής του ορόφου ή επειδή δεν συμπλήρωσαν καθόλου τον σχετικό κωδικό. Το υπουργείο Οικονομικών υπολόγισε τον φόρο θεωρώντας ότι τα ακίνητα αυτά βρίσκονται στον τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας (εφαρμόζονται υψηλότεροι συντελεστές). Οι φορολογούμενοι που δεν δήλωσαν τον όροφο στον οποίο βρίσκεται το διαμέρισμά τους θα πρέπει να συμπληρώσουν τώρα το στοιχείο αυτό και να περιμένουν το νέο εκκαθαριστικό με το νέο ποσό του φόρου που θα προκύψει για να πληρώσουν.

- Eτος κατασκευής ακινήτου.Οσοι δεν έχουν συμπληρώσει σωστά το έτος κατασκευής θα πρέπει να το διορθώσουν. Και αυτό διότι για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ λαμβάνεται υπόψη η παλαιότητα. Σημειώνεται ότι έτος κατασκευής του ακινήτου είναι το έτος που αναγράφεται στην έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας αναθεώρησής της. Σε περίπτωση ενιαίου κτίσματος, τμήματα του οποίου έχουν διαφορετική παλαιότητα, έτος κατασκευής είναι το έτος έκδοσης της νεότερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, αναγράφεται το έτος κατασκευής το οποίο πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο. 

- Συνιδιοκτήτες.Εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ότι το ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα το σύστημα υπολογίζει τον φόρο στο 100%. Οσοι διαπίστωσαν ότι δεν έχει γίνει επιμερισμός του φόρου σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού θα πρέπει να διορθώσει το λάθος και να συμπληρώσει το ποσοστό συνιδιοκτησίας.

- Eτος γέννησης επικαρπωτή.Κατά την εκκαθάριση η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διαπίστωσε ότι πολλοί φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση του Ε9 δήλωσαν με διψήφιο αριθμό το έτος γέννησης του επικαρπωτή. Ο διψήφιος αυτός αριθμός θεωρήθηκε η ηλικία του επικαρπωτή. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει διόρθωση και να δηλωθεί το έτος γέννησης του επικαρπωτή (π.χ. 1950, 1961 κ.λπ.) 

- Λανθασμένη αναγραφή είδους εμπράγματου δικαιώματος.Εάν δεν είχε δηλωθεί καθόλου στο Ε9 το είδος του εμπράγματος δικαιώματος (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) το ακίνητο θεωρήθηκε κατά την εκκαθάριση ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον φορολογούμενο. Οσοι έχουν υποπέσει σε αυτό το λάθος θα πρέπει να το διορθώσουν συμπληρώνοντας σωστά το είδος του εμπράγματος δικαιώματος και το έτος γέννησης του επικαρπωτή.

Ρύθμιση για επιδόματα, αποζημιώσεις

Τις επόμενες μέρες κατατίθεται διάταξη στη Βουλή με την οποία θα ρυθμιστούν προβλήματα που δημιουργήθηκαν με φορολογουμένους που έλαβαν το προηγούμενο έτος αποζημιώσεις ή έκτακτα επιδόματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τις εκπτώσεις ή την απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Με τη νέα διάταξη οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις θα έχουν την έκπτωση 50% από τον φόρο εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ή την πλήρη απαλλαγή. Η νομοθετική διάταξη  θα προβλέπει ότι στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για να κριθεί εάν ο φορολογούμενος δικαιούται ή όχι της μερικής (κατά 50%) ή της ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ δεν συμπεριλαμβάνονται:

- Τα οικογενειακά επιδόματα (στήριξη τέκνων, τριτεκνικά και πολυτεκνικά) τα οποία δίνονται στους φορολογουμένους από τον ΟΓΑ.

- Οι αποζημιώσεις απολύσεων.

- Οι μισθοί, οι συντάξεις και τα επιδόματα που καταβάλλονται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με βαθμό αναπηρίας άνω του 80%.

Οσοι φορολογούμενοι έχασαν με το προηγούμενο καθεστώς την έκπτωση ή την απαλλαγή θα πρέπει να μεταβούν μετά την ψήφιση του νόμου στις εφορίες τους προσκομίζοντας δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν ότι στους κωδικούς του πίνακα 6 των φορολογικών τους δηλώσεων συμπεριέλαβαν ποσά επιδομάτων που δεν έπρεπε να συνυπολογιστούν στο οικογενειακό τους εισόδημα, προκειμένου, σε κάθε περίπτωση, το εισόδημα αυτό να επανυπολογίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο, κατόπιν αφαίρεσης των συγκεκριμένων επιδομάτων, και τελικά να αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι των απαλλαγών.
πηγη: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ