Κοινωνία

21/3/14 13:46

τελ. ενημ.: 21/3/14 13:46

Αναζητούν νέο πρύτανη

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Τον καταλληλότερο για τη θέση του Πρύτανη αναζητάει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που με διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος προσκαλεί τους υποψήφιους να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα.
Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Σ. Θωμαδάκης, οι υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη πρέπει να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με ελληνική ιθαγένεια και άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, αναγνωρισμένο κύρος και σημαντική διοικητική εμπειρία.

Το πλήρες κείμενο της Διεθνούς Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος  (www.aegean.gr)

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση