Κοινωνία

25/1/13 16:53

τελ. ενημ.: 25/1/13 16:53

Αναβαθμίζεται η ΑΕΝ Μηχανικών

630.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

 
Στον εξοπλισμό της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου , προχωράει μέσω του ΕΣΠΑ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εξασφαλίζοντας πιστώσεις της τάξεως των 630.000 ευρώ.
Το έργο με τίτλο «Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού ΑΕΝ/Μ/Χίου» προβλέπει:
1. Εργαστήριο Καυσίμων – Λιπαντικών /Θερμοδυναμικής .
2. Εγκατάσταση Εκπαιδευτικής μονάδας ψυκτικών θαλάμων.
3. Εργαστήριο Αγγλικής Γλώσσας.
4. Εργαστήριο Βοηθητικών μηχανημάτων.
5. Εργαστήριο μηχανικής ρευστών.
6. Εργαστήριο ηλεκτρονικών μηχανών.
7.  Αίθουσα τηλεδιάσκεψης.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση