Κοινωνία

4/6/15 13:42

τελ. ενημ.: 4/6/15 13:44

Αλλάξτε τις άδειες σας

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Τους επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τις επαγγελματικές τους άδειες ενημερώνει το τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για την αντικατάσταση των επαγγελματικών αδειών είναι οι ακόλουθες :

 

  • Όλων των Υδραυλικών ειδικοτήτων  μέχρι την 11/07/2015

 

  • Των τεχνιτών και εγκαταστατών Αέριων Καυσίμων  μέχρι την 11/07/2015

 

  • Των Πρακτικών Μηχανικών - Συντηρητών όλων των τάξεων, Μηχανοδηγών, Εργοδηγών Μηχανολόγων, Σχεδιαστών Μηχανουργών, Θερμαστών, Αρχιθερμαστών, Ηλεκτροσυγκολλητών & Οξυγονοκολλητών,  Εγγραφών στα Μητρώα Μέσων Τεχνικών Σχολών  μέχρι την 11/07/2015

 

  • Των τεχνιτών Ψυκτικών όλων των ειδικοτήτων  μέχρι την 17/01/2016

 

  • Των Χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων μέχρι την  13/03/2016

 

Μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών οι άδειες καθίστανται ανενεργές .

 

Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι άδειες δεν θα έχουν αντικατασταθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, προκειμένου να αποκτήσουν τη νέα άδεια θα πρέπει να μπουν  στη διαδικασία των εξετάσεων, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παράβολα, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Επίσης οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ., ΙΕΚ, ΤΕΕ Α΄ & Β΄ , Κύκλου, ΤΕΛ – ΤΕΣ  Ηλεκτρομηχανολογικού Τομέα  πρέπει  να εφοδιαστούν με την βοηθητική άδεια  -  Βεβαίωση  Αναγγελίας, σε διαφορετική περίπτωση δεν προσμετράται η προϋπηρεσία.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου, Κουντουριώτη 16, και στο τηλέφωνο 2271352319 κ. Αναστασάκη Στέλλα.

 

 

 

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση