Κοινωνία

26/1/15 11:01

τελ. ενημ.: 26/1/15 11:01

Αιτήσεις στα ΚΕΠ για όσους υπέστησαν ζημιές

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Να προσέλθουν στα ΚΕΠ και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά μέσα από τα οποία θα πιστοποιούν τις ζημιές που υπέστησαν, ζητά από το τους πληγέντες ο Δήμος Χίου.

«Οι αιτήσεις των ανωτέρω θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα τους χορηγηθεί, προκειμένου στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή καταγραφής ζημιών να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο.

Προς διευκόλυνση των αιτούντων γνωρίζουμε ότι τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1.   

Φωτοτυπία Α.Δ.Τ

2.   

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (όπου θα αναφέρονται οι ζημιές)

3.   

Ε1, Ε9 και Εκκαθαριστικό 2014, ή μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίασης)

4.   

Βεβαίωση Πυροσβεστικής (από το βιβλίο συμβάντων)

5.   

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6.   

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο  22713 50055 (κα. Κωστάλα Δέσποινα)», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

 

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση