Κοινωνία

17/3/14 16:08

τελ. ενημ.: 17/3/14 16:08

9+1 για το leader

ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΨΑΡΑΣ ΣΤΟ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Δέκα όλες κι όλες είναι οι επενδυτικές προτάσεις που εγκρίθηκαν, αξιολογήθηκαν και θα χρηματοδοτηθούν από το leader Αλιείας, σε τοπικό επίπεδο.
Όπως ανακοινώθηκε από την Ε.Τ.Α.Χ. μόλις μια επενδυτική πρόταση υποβλήθηκε και αφορά προϋπολογισμού 74.131 ευρώ κι άλλες 9 προτάσεις εγκρίθηκαν και αφορούν στον εκσυγχρονισμό ή ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε επιλεγμένους τομείς, που υλοποιούνται από μη αλιείς - προϋπολογισμού 1.552.135 ευρώ. Σε αυτήν την κατηγορία είχαν υποβληθεί συνολικά 16 προτάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν τα κριτήρια, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 15 ημερών.    

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση