Χωριά

25/4/19 13:14

τελ. ενημ.: 25/4/19 13:19

Διακοπές στο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης των Καρυών λόγω δοκιμών του ταχυδιϋλιστήριου

Το ταχυδιυλιστήριο των Καρυών βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης και δοκιμών και θα εξυπηρετεί την υδροδότηση των Καρυών τους θερινούς μήνες από την λιμνοδεξαμενή Σαγιάκοβο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑΧ, έγινε πλήρη ανακατασκευή του υφιστάμενου διυλιστηρίου, αποξήλώθηκε ο φθαρμένος εξοπλισμός και αντικαταστάθηκε με νέα συστήματα που επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης αλλά και τον τηλεματικό έλεγχο της.

Από 2 Μαΐου έως 10 Μάϊου θα γίνουν ολιγόωρες διακοπές στο δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης για εργασίες συνδέσεως δικτύου και δοκιμές. 

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση