Χωριά

21/3/17 17:41

τελ. ενημ.: 21/3/17 17:41

Βολές εκτελεί ο στρατός

Βολές µε πραγµατικά πυρά στη θάλασσα στις περιοχές Ακρωτήριο «ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ» και ΜΑΝΑΓΡΟΣ, θα εκτελούνται από τις 27-31 Μαρτίου με το πρόγραμμα εκτέλεσης τους να διαμορφώνεται ως εξής:

α. 27 Μαρτίου από 07:00 µέχρι 23:00.

β. 28 Μαρτίου από 07:00 µέχρι 23:00

γ. 29 Μαρτίου από 07:00 µέχρι 23:00

δ. 30 Μαρτίου από 07:00 µέχρι 23:00

ε. 31 Μαρτίου από 07:00 µέχρι 14:00.

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σηµεία: ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΠΟΥΛΟ - ΥΨΩΜΑ ΒΙΓΛΑ - ΥΨΩΜΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ - ΥΨΩΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ- ΥΨΩΜΑ ΚΟΙΛΑΝΗ - ΥΨ. ΤΡΟΥΛΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 ΝΜ από την ακτή ανάµεσα στο Ακρ. ΠΥΡΓΟΣ – Ακρ. ΠΥΡΓΑΡΙ – Ακρ. ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ και ακτή Αγ. ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ. Κατά τις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόµων, ζώων, οχηµάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχηµάτων. Μετά τη βολή θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και θα δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση