Εκλογές 2014

26/3/14 12:48

τελ. ενημ.: 27/3/14 9:45

«Όσα πετάμε, τόσα να πληρώνουμε» [ΒΙΝΤΕΟ]

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σχόλια άρθρου: 0