Εκλογές 2014

12/5/14 12:17

τελ. ενημ.: 12/5/14 12:17

Με τη Χιακή Συμπολιτεία και τους αγρότες

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗ

Με την παρούσα  σας γνωρίζω τη πρόθεση μου να είμαι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Χίου με τον συνδυασμό της Χιακής Συμπολιτείας. Πιστεύω ότι, στη τρέχουσα πολιτική και οικονομική συγκυρία,  δημιουργικές λύσεις και προτάσεις μπορούν να δοθούν μόνο  από την Αριστερά  που παραδοσιακά εκφράζει τα πλέον ανήσυχα και ευαισθητοποιημένα στρώματα της Ελληνικής κοινωνίας. Έχοντας υπηρετήσει, από διάφορες θέσεις, την υπόθεση της Μαστίχας για πάνω από 30 χρόνια πιστεύω ότι η εμπλοκή μου με τα Αυτό-διοικητικά ζητήματα του νησιού μας θα συνδράμει σημαντικά στην προώθηση και διασφάλιση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων του Αγροτικού πληθυσμού της Χίου. Εκτιμώ ότι ο αγροτικός τομέας της Χίου, με φωτεινό παράδειγμα τη μαστίχα, μπορεί να συνεισφέρει πολλά περισσότερα στη τοπική οικονομία  δημιουργώντας υπεραξίες, εισοδήματα και νέες θέσεις εργασίας. Με την υποψηφιότητα μου καταθέτω την συνεταιριστική εμπειρία και γνώση μου με σκοπό την προώθηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του πρωτογενή τομέα του νησιού μας.
                                                                            

Σχόλια άρθρου: 0