24.4.2018 10:03

Επείγουσα σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπερασπιστεί την απόφαση του ΣτΕ ζητά η Παγχιακή

Να μην αφεθούν περιθώρια στην κυβέρνηση να αγνοήσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία αίρεται ο περιορισμός κυκλοφορίας μεταναστών και προσφύγων από τα νησιά, ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο η Παγχιακή Επιτροπή.

Αναλαμβάνοντας εκ νέου πρωτοβουλίες που σε άλλους αντιστοιχούν, η Παγχιακή ζητά από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου την άμεση σύγκληση του Σώματος ή την εντός ημερησίας διάταξης συζήτηση του θέματος, παρουσία των τοπικών βουλευτών, προκειμένου να αξιοποιηθεί προς όφελος των νησιών η απόφαση του ΣτΕ. Στην επιστολή της προς τον κ. Γεωργιάδη η Παγχιακή αναφέρει:

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως σίγουρα γνωρίζετε, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα εκδόθηκαν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 805/2018 και 806/2018, η πρώτη επί αιτήσεως ακυρώσεως του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, η δεύτερη επί αιτήσεως ακυρώσεως των Δικηγορικών Συλλόγων Χίου, Μυτιλήνης, Σάμου, Κώς και Ρόδου κατά της με αριθ. πρωτ. οικ. 10464/31-5-2017 απόφασης «περί περιορισμού κυκλοφορίας των αιτούντων διεθνή προστασία» της Δ/ντριας της Υπηρεσίας Ασύλου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚΞ τ. Β 1977/7-6-2017. Με τις αποφάσεις αυτές στην ουσία ακυρωνόταν η προσβαλλομένη απόφαση, που στην πραγματικότητα προέβλεπε και οδηγούσε στον εγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών στα ελληνικά νησιά ( Χίο, Σάμο, Λέσβο, Κώ, Λέρο, Ρόδο ) και την υποχρεωτική παραμονή τους σε αυτά έως την αμετάκλητη απόφαση επί του αιτήματος αυτών για άσυλο.

Οι προαναφερθείσες αποφάσεις του ΣτΕ προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης διότι δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη και επιπλέον ο νόμος πάνω στον οποίο στηρίχθηκε δεν περιλάμβανε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα δικαιολογούσαν τον περιορισμό και την υποχρεωτική παραμονή των προσφύγων στα νησιά, με αποτέλεσμα ο περιορισμός στην κυκλοφορία που επιβλήθηκε στα άτομα που αιτούνται διεθνή προστασία έχει ως συνέπεια, τονίζεται στην απόφαση, τον μη επιμερισμό των προσώπων αυτών σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, αλλά αντιθέτως την άνιση συγκέντρωση τους σε ορισμένες μόνο περιφέρειες, κάτι που επιφέρει σημαντική επιβάρυνση και υποβάθμιση τους σε σχέση τις άλλες περιοχές της χώρας. Τονίζεται δε στη συγκεκριμένη απόφαση ότι τα έξι αυτά νησιά καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν με τις υπάρχουσες υποδομές και μάλιστα εν μέσω της σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα, την είσοδο και παραμονή σε αυτές σημαντικού αριθμού προσώπων που αιτούνται διεθνή προστασία, με συνέπεια να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος προκλήσεων κοινωνικών εντάσεων, με επιπτώσεις στη δημόσια τάξη και την οικονομική ζωή των επίμαχων περιφερειών, οι οποίες αποτελούν και τουριστικούς προορισμούς. Υπογραμμίζεται δε ότι από πουθενά δεν προκύπτουν οι νόμιμοι λόγοι που υπαγορεύουν την επιβολή του περιοριστικού μέτρου της κυκλοφορίας, προκειμένου να μπορεί να κριθεί εάν βρίσκεται εντός των ορίων των διατάξεων του άρθρου 41 του νόμου 4375/2016 οι διατάξεις του οποίου «ερμηνευμένες υπό το φώς της Σύμβασης της Γενεύης, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του διεθνούς νομικού συστήματος για την προστασία των προσφύγων», επιτρέπει την επιβολή στους αιτούντες διεθνή προστασία τα περιοριστικά αυτά μέτρα. Με άλλα λόγια κρίνει το ΣτΕ ότι ένας τέτοιος περιορισμό, ακόμη και αν στηρίζεται σε κάποια νομοθετική εξουσιοδότηση, είναι αμφίβολο αν συνάδει με το πνεύμα και τις διατάξεις της Συνθήκης της Γενεύης.

Παρ’ όλα αυτά το Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, πριν ακόμη λάβει στα χέρια του την συγκεκριμένη απόφαση, έσπευσε να ορίσει άρον – άρον νέο Διευθυντή Υπηρεσίας Ασύλου, του οποίου η πρώτη ενέργεια ήταν η υπογραφή νέας απόφασης, ανάλογης με την προηγούμενη, της με αριθ. οικ. 8269/20-4-2018 , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 1366/20-4-2018. Η νέα αυτή απόφαση περιέχει μια υποτυπώδη αιτιολόγηση, που στηρίζεται κυρίως στην περίφημη συμφωνία Ε.Ε – Τουρκίας, συμφωνία που στην πραγματικότητα αποτελεί μια απλή κοινή δήλωση χωρίς νομικές δεσμεύσεις. Αυτό που θα πρέπει να τονισθεί είναι ότι ελλείπει η σχετική νομική και νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου για την έκδοση τέτοιων κανονιστικών πράξεων, πράγμα που η απόφαση του ΣτΕ θεωρεί απαραίτητο.

Στην ουσία το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δείχνει απόλυτη απαξίωση στην απόφαση του ΣτΕ και με ενέργειες τακτικισμού προσπαθεί να ανατρέψει τη νομική του κρίση απαξιώνοντας εντελώς την απόφασή του.

Παράλληλα, και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο, κατατέθηκε εσπευσμένα στη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο προς ψήφιση στο οποίο περιλαμβάνεται σειρά από ρυθμίσεις, που αφορούν την κατάσταση των προσφύγων μεταναστών στην Χώρα μας, μεταξύ των οποίων και την ψήφιση της δυνατότητας να επιβάλλεται γεωγραφικός περιορισμός στους αιτούντες άσυλο με απλή κανονιστική απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου και όχι με την ψήφιση σχετικού νόμου. Στην ουσία με το ν/σχέδιο αυτό επιχειρείται η νομιμοποίηση των αυθαίρετων ενεργειών του Υπουργείου, προκειμένου να εγκλωβίσουν τους αιτούντες διεθνή προστασία στα νησιά, σύμφωνα με τις επιθυμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θα έχει τραγικές επιπτώσεις στη δημόσια τάξη και την οικονομική ζωή των επίμαχων περιφερειών, όσο ο αριθμός των εγκλωβισμένων αυξάνεται, ενώ παράλληλα και σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες δημιουργείται εντονότατο αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών.

Ο σύνδεσμος στον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε το νομοσχέδιο είναι ο κάτωθι :

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/katatetheke-ste-boule-nomoskhedio-gia-to-asylo.html

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για τον τόπο, από την οποία θα εξαρτηθεί εάν θα επιμείνουμε στην διεκδίκηση του να είμαστε μόνο κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης, πράγμα που θα επιφέρει και την αποσυμφόρηση του νησιού μας ή εάν θα παραδοθούμε στα σχεδία της ΕΕ να γίνουμε οι αποθήκες ψυχών της Ευρώπης.

Επιβάλλεται, αυτή τη στιγμή να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα και ο Δήμος Χίου και να ληφθούν αποφάσεις προς το συμφέρον του νησιού και των κατοίκων του.

Επιβάλλεται ο Δήμος Χίου να κινηθεί προς όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να μην περάσει από τη Βουλή το συγκεκριμένο ν/σχέδιο και κυρίως να ζητηθεί από τους Βουλευτές του Νομού να αντιδράσουν.

Για το λόγο αυτό ζητούμε τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία των βουλευτών του Νομού, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα αυτό ή έστω να συζητηθεί προ ημερήσιας και εκτάκτως διάταξης στο Δ.Σ που έχετε συγκαλέσει για την Πέμπτη 26/4/2018. Σημειώνουμε ότι χρόνος δεν υπάρχει, δεδομένου ότι η νέα απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου πάσχει και το Υπουργείο θα κινηθεί άμεσα για να τη νομιμοποιήσει.

ΠΑΓΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ