2.8.2018 14:32

ΒΙΝΤΕΟ | 222 θέσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ στη Χίο

161 στον Δήμο Χίου, 40 στην Π.Ε. Χίου, 8 στον Δήμου Ψαρών και 13 στον Δήμο Οινουσσών

Ξεκίνησε από την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί στις 12 το μεσημέρι της 20ης Αυγούστου 2018, η διαδικασία αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για τις 222 θέσεις εργασίες του προγράμματος κοινωφελούς εργασίες.

Η διαδικασία των προσλήψεων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Οκτώβρη.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

– εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

– εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους

– άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

– εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

– εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Οι θέσεις για Χίο, Ψαρά και Οινούσσες

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΔΕ

ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

 

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

91

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

8

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

5

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

11

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΗ - BOBCAT

2

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΣΑΠΑ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

4

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

 

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

 

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ