15.11.2019 19:56

Απάντηση του Γιώργου Παπαδόπουλου για τα πρόστιμα

Με έκπληξη μεγάλη είδα στον τοπικό Τύπο τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου Οικονομικών και της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Χίου κ. Χαράλαμπου Μπουρνιά, αναφορικά με την επιβολή προστίμων σε καταστήματα, κλπ.

            Η έκπληξή μου αυτή, συνοδεύθηκε και από την εντύπωση απορίας, που σχημάτισα, συμπεραίνοντας ότι, ο κ. Αντιδήμαρχος εξετέθη με τις δηλώσεις του αυτές, μιας και ανέφερε μόνο όσα εκείνος θεωρεί σωστά (υποκειμενικό) και όχι έχοντας ερευνήσει επακριβώς τι συμβαίνει και παρουσιάζοντάς το σφαιρικά (αντικειμενικό).

            Έτσι, προέβη σε δήλωσεις ότι (επιγραμματικά και συμπερασματικά), <<στα συρτάρια της προηγούμενης δημοτικής Αρχής παρέμεναν δεκάδες πρόστιμα προς επιχειρήσεις του νησιού για βεβαιωμένες παραβάσεις (σε άλλο σημείο δημοσιογραφικού κειμένου γίνεται λόγος για ΄΄ανυπόγραφα βεβαιωμένα πρόστιμα΄΄ ή ΄΄βεβαιωμένα αλλά ανείσπρακτα πρόστιμα΄΄), τα οποία με διάφορες προφάσεις επιστρέφονταν από τον αντιδήμαρχο πίσω στην υπηρεσία με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να μην έχουν επιδοθεί. Το πρώτο πακέτο προστίμων αφορά 20 αποφάσεις συνολικού ύψους 19.900 Ευρώ και το δεύτερο 34 αποφάσεις 11.700 Ευρώ για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, μέχρι και τον Απρίλιο του 2019. ΄΄Είχαμε δυο επιλογές, ή να στείλουμε για ποινική αξιολόγηση τον φάκελο ή να ενημερωθεί το ΔΣ και να προβούμε στην υπογραφή αυτών των αποφάσεων, όπως και έγινε΄΄>>. Μάλιστα, στις δηλώσεις του, ο κ. Μπουρνιάς είπε ότι <<αυτά τα πρόστιμα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν κατά δέσμιο αρμοδιότητα>>, δηλαδή είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική η επιβολή τους.

            Επειδή, ως γνωστόν, από την 1η Μαρτίου 2017 έως την 31η Αυγούστου 2019 είχα την πολιτική ευθύνη διοίκησης του τμήματος αδειοδοτήσεων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, θεωρώ ότι ο κ. Μπουρνιάς με θίγει, με προσβάλλει, με συκοφαντεί και αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω δημόσια για όσα ανακριβή αναφέρει και μάλιστα δίχως να γνωρίζει -ως φαίνεται- τις διαδικασίες της τοπικής Αυτοδιοίκησης, μιας και τυγχάνει ΄΄νεοσσός΄΄αυτής.

Έτσι, λοιπόν, ξεκινώ, απαντώντας για το <<ανείσπρακτες βεβαιωμένες παραβάσεις>> και <<ανυπόγραφα βεβαιωμένα πρόστιμα>> ή <<βεβαιωμένα αλλά ανείσπρακτα πρόστιμα>>.

Οφείλω να ενημερώσω τον κ. Αντιδήμαρχο ότι <<ανυπόγραφα βεβαιωμένα πρόστιμα>> δεν υπάρχουν διότι τα πρόστιμα είναι είτε βεβαιωμένα (άρα έχουν υπογραφεί) είτε ανυπόγραφα (άρα δεν είναι βεβαιωμένα). Από ότι γνωρίζω μέχρι 31-08-2019 ήσαν ανυπόγραφα, συνεπώς δεν ήσαν βεβαιωμένα. Άρα, βεβαιωμένα πρόστιμα δεν υπάρχουν, τελεία και παύλα.

Όσον αφορά τις <<ανείσπρακτες βεβαιωμένες παραβάσεις>> οφείλουμε να τηρήσουμε την κείμενη Νομοθεσία η οποία άλλοτε ομιλεί περί επιβολής προστίμων και άλλοτε περί άλλων τινών. Θα εξηγήσω ακολούθως τι εννοώ. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι, δεν είναι η Νομοθεσία πανάκεια ώστε να ταυτίζεται πάντοτε η έννοια της παράβασης με την έννοια του προστίμου. Γιατί; Εξηγώ αμέσως: Κατά μήνα Δεκέμβριο του έτους 2016 ψηφίστηκε ο Νόμος 4442 και ακολούθως κατά μηνά Ιούνιο 2017 έφθασε στον Δήμο η Αριθμ. 16228 Κοινή Υπουργική Απόφαση-ΚΥΑ (υπό μορφή εγκυκλίου). Σε αυτά γίνεται μνεία στη διαδικασία επιβολής προστίμων σε επιχειρήσεις και καταστήματα εφόσον δεν έχουν προβεί σε ηλεκτρονική γνωστοποίηση λειτουργίας τους (μέσω της γνωστής στον επιχειρηματικό κόσμο ηλεκτρονικής πλατφόρμας). Εκεί, λοιπόν, αναφέρεται ότι πρέπει να επιβάλλονται τα πρόστιμα. Μάλιστα. Και στο αμέσως επόμενο εδάφιο (παράγραφο) του ίδιου Νόμου και της ίδιας ΚΥΑ αναφέρεται ότι το πρόστιμο δεν επιβάλλεται εάν κριθεί <<ήσσονος σημασίας>>. Δηλαδή, από τη μια αναφέρεται ότι επιβάλλεται πρόστιμο (με μειώσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις) και από την άλλη μιλά ο Νόμος και η ΚΥΑ περί <<ήσσονος σημασίας>> που επιτρέπει την μη επιβολή.

Εγώ, λοιπόν, ως Αντιδήμαρχος τότε, φώναξα την Υπηρεσία και τη ρώτησα τι σημαίνει αυτό. Η Υπηρεσία δεν είχε ακριβή εικόνα και είναι λογικό διότι δεν υπήρχε ξεκάθαρα κάτι μέσα σε κάποιο έγγραφο, που να αποσαφηνίζει τι σημαίνει αυτό και πως μεταφράζεται πρακτικά, όσον αφορά την επιβολή των προστίμων. Έτσι, αποφασίστηκε να σταλεί έγγραφο, με σχετικό αναλυτικό ερώτημα, στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ) κάτι που έγινε με το Αριθμ. Πρωτ. 35811/10-10-2017 έγγραφό μας. Παρήλθαν 5 μήνες και το Υπουργείο δεν απάντησε. Επανήλθαμε με νέο έγγραφό μας, με Αριθμ. Πρωτ. 8968/14-03-2018, ξαναρωτώντας τα ίδια και μάλιστα ρωτώντας και εάν η επιβολή αυτή είναι υποχρεωτική ή δυνητική. Πέρασαν άλλοι 3-4 μήνες και πάλι δεν πήραμε απάντηση. Τότε, ετέθη το ερώτημα σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα (κ. Θεοδώρου) που έχει ενεργό σύμβαση ο Δήμος, κατ΄ έτος, όπου οι υπηρεσίες του Δήμου απευθύνονται πολλάκις, ερωτώντας διάφορα ζητήματα και λαμβάνοντας άμεσα απαντήσεις. Από εκεί λάβαμε την απάντηση ότι, η επιβολή ή μη θα κριθεί από τον Δήμο και σύμφωνα με αυτό, εμμέσως πλην σαφώς, δεν χαρακτηρίζεται υποχρεωτική η επιβολή, εφόσον ο Δήμος την κρίνει ΄΄ήσσονος σημασίας΄΄. Παρά το γεγονός ότι, από την απάντηση αυτή, θα μπορούσε κάποιος να εφησυχάσει και να θεωρήσει ότι, δεν πρέπει να επιβάλλει τα πρόστιμα, εντούτοις, επειδή η πλατφόρμα αυτή δεν ήταν κάποιου Δημοσίου φορέα, ξαναζήτησα να επανυποβληθεί ερώτημα, αυτή τη φορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, κάτι που έγινε με το Αριθμ. Πρωτ. 30329/27-09-2018 έγγραφό μας. Το οποίο, επίσης, δεν απαντήθηκε. Δηλαδή, στείλαμε 3 έγγραφα (σε Υπουργείο Εσωτερικών και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου) τα οποία δεν απαντήθηκαν πότε και είχαμε και μια απάντηση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που μιλούσε για επιβολή ή μη σύμφωνα με την κρίση του φορέα επιβολής (Δήμου) και όχι του φορέα βεβαίωσης της παράβασης (π.χ. Αστυνομία, κλπ).

Προσωπικά, τι έπρεπε να κάνω; Να επιβάλλω τα πρόστιμα; Με ποιο κριτήριο και με ποιες προϋποθέσεις;

Ερχόμαστε σήμερα στον κ. Μπουρνιά. Ο κ. Αντιδήμαρχος, δίχως να μπει στη βάσανο της διερεύνησης, έσπευσε ασμένως να αναφέρει στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσα ανέφερε, <<πλανών και πλανόμενος>>, για τα πρόστιμα. Έκανε, όμως, κάποια σοβαρά λάθη, προφανώς λόγω απειρίας. Κατά πρώτον, εάν, όπως είπε, τα πρόστιμα επιβάλλονται <<κατά δέσμιο αρμοδιότητα>>, τότε δεν έχει κανένα λόγο να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά οφείλει να τα υπογράψει. Το ότι τα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο σημαίνει ότι κάνει χρήση του δικαιώματος περί <<ήσσονος σημασίας ή μη>>, ώστε να συζητηθεί δημοσίως η (δυνητική) επιβολή τους ή όχι. Διαφορετικά, ας μας πει με ποιες διατάξεις έφερε το θέμα στο ΔΣ. Κατά δεύτερον, να μας πει γιατί προέβη σε τέτοιες ενέργειες, εφόσον δεν έχει στα χέρια του απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ή έστω της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Εάν αποδειχθεί αύριο μεθαύριο ότι  μπορούσε να μην τα επιβάλλει, τι θα βγει να πει μετά απολογούμενος για όσα τώρα δήλωσε;

Προσωπικά, από την πρώτη ημέρα που ανέλαβα τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου του τμήματος αδειοδοτήσεων της Τ.Ο.Α. (παράλληλα με αυτές της Πρόνοιας), επέβαλλα κανονικά όσα πρόστιμα ο Νόμος προέβλεπε, πλην εκείνων που η δικαιοσύνη αθώωνε τους φερόμενους παραβάτες. Είναι και αυτό μια απάντηση στις δηλώσεις του κ. Μπουρνιά περί <<βεβαιωμένων παραβάσεων>>. Όφειλε να γνωρίζει ότι, με την βεβαίωση παράβασης μόνο δεν σημαίνει ότι ό άλλος διώκεται και ποινικά. Πλείστες όσες των περιπτώσεων αθωώνονται στο δικαστήριο και στην περίπτωση αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο -με ομόφωνη Απόφασή του- έχει εκφραστεί ότι, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα. Μήπως θα το αμφισβητήσει κι αυτό ο κ. Μπουρνιάς;

Όσα ανέφερα προηγουμένως αφορούν το πρώτο πακέτο των 20 επιχειρήσεων εκ ποσού 19.900 Ευρώ.

Πάμε στο δεύτερο πακέτο, των υπόλοιπων 34 καταστημάτων εκ ποσού 17.700 Ευρώ. Εδώ μιλάμε για καταστήματα που κάνουν χρήση (κατάληψη) κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2018.

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Ο.Α., σε συνεργασία με τον Δήμαρχο, δίδει εντολή να εξέλθουν τα κλιμάκια ελέγχου εκ των υπό του Δημάρχου ορισθέντων υπαλλήλων του Δήμου, προκειμένου να ελέγξουν εάν τα καταστήματα που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου έχουν νόμιμη άδεια και έχουν υπερβεί τα τ.μ. που δικαιούνται ή εάν καταλαμβάνουν παράνομα τ.μ. και πόσα.

Όσο καιρό ήμουν Αντιδήμαρχος έκανα απεγνωσμένες προσπάθειες να εξέλθουν τα κλιμάκια αυτά της πόλης (6 τον αριθμό από 2 υπαλλήλους καθένα, ήτοι 12 άτομα με άλλα 3 ως αντικαταστάτες). Εξήλθαν στο σύνολο της θητείας μου περί τις 4-5 φορές. Το έτος 2018 εξήλθαν τα μισά εκ των κλιμακίων (εγώ, μάλιστα, ζήτησα από τον κ. Δήμαρχο να ελέγξει τους υπαλλήλους που δεν εξήλθαν, παρά τις συνεχείς προφορικές και γραπτές εντολές τόσον εμού, όσον και του Γενικού Γραμματέα, του Γεν. Δ/ντη και του Δ/ντη Τ.Ο.Α., για το εάν υφίσταται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αφού αγνοούν τις εντολές μας), με αποτέλεσμα να έχουν γίνει έλεγχοι στο 1/3 των καταστημάτων της πόλης, κάτι το οποίο δρα αντίθετα με την απόδοση δικαίου και την ισότητα-ισοτιμία και ισοπολιτεία εκ μέρους των Υπηρεσιών του Δήμου σε επιμέρους τμήμα (μάλιστα μεγάλου) των καταστημάτων της πόλης μας έναντι του συνόλου των. Όταν, λοιπόν, περί το τέλος Μαρτίου 2019 μου έστειλε η Δ/νση Τ.Ο.Α. κατάσταση των 34 καταστημάτων για την χρέωση της κατάληψης του χώρου και την επιβολή προστίμου, απάντησα γραπτώς (με το Αριθμ. Πρωτ. 7937/02-04-2019 έγγραφό μου) ότι, θα υπογράψω όλες τις Αποφάσεις των προστίμων, αφού προηγουμένως μου στείλουν κατάσταση με τα πορίσματα ελέγχου και τις Αποφάσεις επιβολής προστίμων, όλων των κλιμακίων της πόλης και όχι μόνο μέρους αυτής. Εν αντιθέτω θα ήμουν συνυπεύθυνος και ηθικός αυτουργός στην καθιέρωση <<ευνοημένων>> και <<αδικημένων>> καταστηματαρχών. Αυτό, προφανώς, ο κ. Μπουρνιάς το εξέλαβε ως ΄΄πρόφαση΄΄΄, όπως και το ότι ζητούσαμε ερμηνεία του Νόμου και του ΄΄ήσσονος σημασίας΄΄.

Ειλικρινά λυπάμαι, διότι ο κ. Μπουρνιάς υπερέβη τα εσκαμμένα και μίλησε για ΄΄ποινική αξιολόγηση΄΄!!! Δεν θα έπρεπε να μιλά με τόση άνεση και ευκολία για ποινικές αξιολογήσεις, διότι είναι μόλις 2,5 μήνες Αντιδήμαρχος και ακόμη δεν είδε τίποτε. Επίσης, έχει Νομική Υπηρεσία ο Δήμος για να ρωτήσει εάν τεκμηριώνεται κάτι τέτοιο. Εάν ρώταγε, θα του έλεγαν ότι, ενδεχομένως να τεκμηριώνεται ποινική αξιολόγηση για όσα εκείνος είπε, μη γνωρίζοντας τη Νομοθεσία, τη διαδικασία λειτουργίας της τοπικής Αυτοδιοίκησης και –κυρίως– τον τρόπο λειτουργίας του αμέσως προηγούμενου, προκατόχου του, Αντιδημάρχου στο ίδιο πόστο.

Ένα είναι βέβαιο: Εάν στη σημερινή δημοτική Αρχή δεν καθίσουν να δουλέψουν σοβαρά και να ιδρώσουν, ας μην περιμένουν ότι με τέτοιου είδους εφέ και φολκλορικές δηλώσεις θα πείσουν τον Χιώτη ότι ενδιαφέρονται για εκείνον.

Ας βγει, λοιπόν, ευθέως, ο κ. Μπουρνιας να πει στους 54 αυτούς καταστηματάρχες της Χίου ότι θέλει να τους επιβάλλει πρόστιμα ΄΄αβρόχοις ποσί΄΄, επιρρίπτοντας δήθεν ευθύνες στους προηγούμενους, και ας αφήσει τα ΄΄πυροτεχνήματα΄΄.

Διαφορετικά, ας πιέσει να του έλθει απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και εάν είναι θετική, ας επιβάλλει τα πρόστιμα (αυτό έλεγα κι εγώ), εάν είναι αρνητική-δυνητική ας φέρει τότε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για δε την κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων, ας απαιτήσει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι και για όλα τα μαγαζιά, όχι κατά το δοκούν. Και ας μην επιτρέψει διακρίσεις, καταστήματα ΄΄δύο ταχυτήτων΄΄. Ειδικά στο τελευταίο ζήτημα, θα παρακολουθούμε τι θα πράξει και στο τέλος της θητείας του θα τον κρίνουμε. Τότε θα δούμε τι χρήζει ΄΄ποινικής αξιολόγησης΄΄ και τι ΄΄πηγαινοέρχεται με προφάσεις΄΄!-

 

Γεώργιος Φωτ. Παπαδόπουλος – πρ. Αντιδήμαρχος

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε Συνδρομητής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ