16.9.2019 15:44

Ανοίγει ο δρόμος για την ανεμπόδιστη διοίκηση του Δήμου Χίου

Με εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών δίνει τον απόλυτο έλεγχο των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων στον Δήμαρχο

Στα χέρια του Δήμου Χίου έφθασε η πολυπόθητη εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία ξεπερνιούνται όλα τα εμπόδια στη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Στη νέα εγκύκλιο σημειώνεται ότι οι προτάσεις του Δημάρχου για τα πρόσωπα είναι δεσμευτικές για το συμβούλιο και συνεπώς δεν υπάρχει ζήτημα ψήφισης από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ίσχυε πριν την διευκρινιστική εγκύκλιο. 

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Στη διάταξη της παρ.1 του άρ.6 του ν.4623/2019 αναφέρεται:

Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο συγκρότησης των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ βάσει της ανωτέρω διάταξης, στο πλαίσιο δε ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας και της χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγησαν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, σας επισημαίνουμε τα εξής:

  • Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, όπου προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, αυτά υποδεικνύονται κατά τα 3/5 από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη.
  • Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων υπολογίζεται επί του αριθμητικού συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ).
  • Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε οπουδήποτε η νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων, πλην της περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη χωρίς αυτά).
  • Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.
  • Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2).
  • Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα.
  • Για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio μελών.
  • Στους Συνδέσμους ΟΤΑ η διάταξη εφαρμόζεται μόνο ως προς τα μέλη που αναλογούν στον εκάστοτε συμμετέχοντα Δήμο κι όχι ως προς τον ορισμό του προέδρου, όπου ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
  • Αντιστοίχως, η διάταξη εφαρμόζεται μόνο στον ορισμό των εκπροσώπων του δήμου στη Γενική Συνέλευση μετόχων των πολυμετοχικών ανώνυμων εταιρειών ΟΤΑ.

Κατά τα λοιπά, τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια συγκροτούν τα διοικητικά συμβούλια των οικείων νομικών προσώπων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

 

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε Συνδρομητής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ