Αυτοδιοίκηση

24/7/18 18:19

τελ. ενημ.: 24/7/18 18:20

20.000 ευρώ κοστίζει η αδυναμία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

20.000 ευρώ θα κοστίσει η αδυναμία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου να εκπονήσει μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του λιμένα της Χίου, έργο που κανονικά εντάσσεται στο πλαίσιο του Master Plan.

Με δεδομένη την αδυναμία της Τεχνικής Υπηρεσίας η Λιμενική Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει την εκπόνηση μελέτης σε εξωτερικό συνεργάτη με κόστος 20.000 ευρώ και χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου σε 3 μήνες.

Σχόλια άρθρου: 0