Γιώργος Κεβόπουλος

Γιώργος Κεβόπουλος

Αστυνομικός Διευθυντής, Βοηθός Αστυνομικού Διευθυντή στην Α.Δ. Χίου