Θωμάς Κοσμίδης

Θωμάς Κοσμίδης

05.05.2019 // 20:31

Χωριό Ποτέμκιν

Χωριό Ποτέμκιν είναι ένας πολιτικός όρος για να περιγράψει κάτι που φαίνεται άρτιο αλλά δεν είναι. Ο δαιμόνιος Γριγκόρι Ποτέμκιν, υπερυπουργός της Μεγάλης Αικατερίνης της  Ρωσίας, όργωνε την Κριμαία και έφτιαχνε σκηνικά ευημερίας σε κάθε χωριό ώστε να ικανοποιήσει την Αυτοκράτειρα που ξεναγούσε ξένους απεσταλμένους στην περιοχή. Αυτός ο όρος περιγράφει γλαφυρά την ελληνική πραγματικότητα. Είμ ...