ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη διαταγής εγγραφής σωματείου

Με την υπ’ αρίθμ. 5/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χίου αναγνωρίστηκε σωματείο με έδρα την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, πάροδο Γ2, στην πόλη της Χίου με την επωνυμία: «ΜΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» με σκοπούς τους αναφερομένους στο από 06-03-2019 εγκριθέν καταστατικό.

 

Χίος, 21/03/2019

 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

Νικόλαος Ι. Παραδείσης

Ψηφίσματα
21/3/19 15:03

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ