ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη καταστατικού συλλόγου

Με την υπ’ αριθμόν 4/2019 διάταξη της Ειρηνοδίκη Χίου κ.Θεοδώρας Αρώνη (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), αναγνωρίσθηκε o Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ ΟΜΑΔΑ ΤΣΙΛΗ» και στα αγγλικά «SHOTOKAN KARATE-DO TSILIS TEAM» που εδρεύει στην πόλη της Χίου του Δήμου Χίου και σκοπός του είναι η προώθηση του αθλητικού ιδεώδους και η καλλιέργεια του αθλήματος του ΚΑΡΑΤΕ, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο αποτελούμενο από 38 άρθρα Καταστατικό του.                                  

      Χίος,  20  Μαρτίου 2019

        H Πληρεξούσια Δικηγόρος

        ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤ. ΧΟΥΛΗ

          (Α.Μ.Δ.Σ.Χ 195/2007)

Ψηφίσματα
20/3/19 12:43

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ