ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1ο ΕΠΑ.Λ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Στο Βροντάδο σήμερα 27-9-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Βροντάδου με θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας και συμπαράστασης». Ο Σύλλογος αφού έλαβε υπόψη του: την κατάργηση Τομέων και Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ του νησιού μας (Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Χίου, 1ου ΕΠΑ.Λ. Χίου και 1ου ΕΠΑ.Λ. Βροντάδου), την αγωνία και τις φωνές διαμαρτυρίας των μαθητικών κοινοτήτων, των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και των Συλλόγων Καθηγητών των παραπάνω Σχολείων, τα ποικίλα και σοβαρά προβλήματα που θα προκύψουν σε αρκετές οικογένειες λόγω αδυναμίας συνέχισης της φοίτησης των παιδιών τους στους Τομείς και τις Ειδικότητες που έχουν επιλέξει στα κατά τόπους Σχολεία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  • Να ενημερώσει τους μαθητές του Σχολείου μας για την κατάσταση που επικρατεί σχετικά με το θέμα στα ΕΠΑ.Λ της περιοχής μας,
  • Να συμπαρασταθεί ηθικά ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Βροντάδου στους Συλλόγους των άλλων ΕΠΑ.Λ του τόπου μας στον αγώνα τους για την επίλυση του σημαντικού αυτού ζητήματος.
  • Να καταδικάσει την στάση από το Υπουργείο Παιδείας – μη έγκαιρη επίλυση του προβλήματος – απέναντι σε νησιωτικές – ακριτικές περιοχές που έχουν ήδη πληγεί και πλήττονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.
  • Να προσφέρει την συμπαράστασή του στο Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χίου στις προσπάθειες που καταβάλλει προς την επίλυση του προβλήματος.
  • Να αποστείλει το συγκεκριμένο ψήφισμα σε όλους τους αρμόδιους φορείς και να δημοσιευθεί.

 

Για το λόγο αυτό συντάσσεται η Πράξη και υπογράφεται.

 

 

 

Ο Διευθυντής                                              Οι Καθηγητές

Ψηφίσματα
28/9/18 7:48

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ