ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη καταστατικού σωματείου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δυνάμει της υπ’αριθ. 21/2019 διατάξεως του Ειρηνοδικείου Χίου, εγκρίθηκε η εγγραφή στα Βιβλία Σωματείων του Ειρηνοδικείου Χίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ», με έδρα την πόλη της Χίου και σκοπούς τους αναγραφόμενους στο καταστατικό του, το οποίο αποτελείται από 29 άρθρα.

ΧΙΟΣ  21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΣΑΡΔΑΚΑ

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
21/8/19 14:19

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ