ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη Διάταξης Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 16/2019 Διάταξης του κ. Ειρηνοδίκη Χίου (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ» που εδρεύει στη Χίο και εκπροσωπείται νομίμως, ειδικότερα δε το άρθρο 1 του καταστατικού που αφορά την επωνυμία, η οποία πλέον θα είναι «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ» και τα άρθρα 3, 4, 5 παρ. Αα και παρ. Δ, 6 εδάφιο α και στ, 9 παρ. Α και Βε και Βστ και άρθρο 12 παρ. Αε σύμφωνα με το από 6-2-2019 τροποποιημένο καταστατικό του.

Χίος, 31/7/2019

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ. 152/99)

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 77- ΧΙΟΣ

ΤΗΛ. 2271025494

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
1/8/19 15:14

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ