ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπηρεσία μεταφοράς οχημάτων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Χίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς οχημάτων,
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου Χίου σύμφωνα με την από 25/01/2018 μελέτη
της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δ.Χίου και το συνημμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς.
διαβάστε περισσότερα: Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας μεταφοράς
- των οχημάτων του Δήμου λόγω βλάβης από το σημείο που βρίσκεται ακινητοποιημένο έως το
συνεργείο του Δ.Χίου ή όπου υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία (εντός ή εκτός Χίου)
- των μηχανημάτων του Δήμου είτε λόγω βλάβης είτε λόγω ασύμφορης και αδύνατης αυτοκίνησης
τους στα διάφορα σημεία εργασίας τους ή όπου υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία (εντός ή εκτός
Χίου)
- τυχόν λοιπού εξοπλισμού, αντικειμένων, υλικών κλπ
Η μεταφορά θα εκτελείται κατόπιν γραπτής ή προφορικής ειδο...
διαβάστε περισσότερα: Τεχνική περιγραφή

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
διαβάστε περισσότερα: Έντυπο προσφοράς Υπηρεσίας μεταφοράς οχημάτων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Χίου

Διαφήμιση
Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
26/2/18 11:10

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ