ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του «ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, καλεί τα Μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες, την 14 ην Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Λεωφ. Αμαλίας 10, Σύνταγμα)

Θέματα ημερησίας διάταξης

1) Δωρεά Ιδρύματος «Η Αγάπη του Πλησίον -Ματθαίος και Μαρίτσα Περρή» προς το Σωματείο μας και λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς ως κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης, χωρίς περιοριστικούς όρους ως προς το αναπαλλοτρίωτο της ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών.

2) Έγκριση πεπραγμένων του Σωματείου περιόδου 01.01.2018-31.12.2018.

3) Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ίδιας χρονικής περιόδου.

4) Έγκριση Προϋπολογισμού 2019.

5) Υποβολή Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισή της.

6) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για την διαχείριση χρονικής περιόδου 01.01.2018-31.12.2018.

7) Άλλα θέματα.

8) Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το Δ.Σ. εκφράζει θερμή παράκληση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Μελών στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και στις Αρχαιρεσίες. Σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (αρθρ.26).

Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας, τα Μέλη που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν, πρέπει να καταθέσουν ειδική εξουσιοδότηση στη Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου μέχρι και την ώρα έναρξης των εργασιών της. Υπενθυμίζεται ότι κάθε Μέλος επιτρέπεται να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) Μέλη κατ’ ανώτατο όριο (άρθρ.23). Στην περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η απαραίτητη σύμφωνα με το Καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα, στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα, και ώρα 13.00, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2019                                                                                                                                                                     Mε εντολή του Δ. Σ. Η Πρόεδρος

                                                                                                                                                                                                                Μαρία-Μαρκέλλα Βαρώνη

 

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
3/5/19 10:50

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ