ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη ίδρυσης σωματείου

Χίος , 15.04.2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την 9/2019 Διάταξη της Ειρηνοδίκη Χίου, επικυρώθηκε το από 16.03.2019 και εκ 37 άρθρων αποτελούμενο καταστατικό του νεοϊδρυθέντος σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΙΟΥ» με έδρα τη Χίο και σκοπό τον αναγραφόμενο στο άρθρο 2 του καταστατικού, ενώ διατάχθηκε και η εγγραφή του σωματείου στο τηρούμενο στο Ειρηνοδικείο Χίου βιβλίο με αριθμό Μητρώου 126.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κωνσταντίνος Ε. Κουμπιάς

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
16/4/19 10:36

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ