ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση κλήρωσης ΜΗΜΕΔ - Αγροτική Οδοποιία Κεντρικής Χίου, ΔΕ Χίου, ΔΕ Καμποχώρων και Αγ. Μηνά 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ)

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’).

Τίτλος Έργου: Αγροτική Οδοποιία Κεντρικής Χίου, ΔΕ Χίου, ΔΕ Καμποχώρων και Αγ. Μηνά 2018

Σύντομή Περιγραφή: Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση και την βελτίωση της βατότητας οδών τόσο στο οδικό δικτύου στις τοπικές κοινότητες της Κεντρικής Χίου και συγκεκριμένα στις ΔΕ Χίου, Καμποχώρων και Αγ. Μηνά.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
29/3/18 13:14

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ