ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του "Γυναικείου συνδέσμου οι Φίλοι του Χιώτικου Χωριού"

Το Διοικητικό  Συμβούλιο του «ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»,  σύμφωνα με  το άρθρο 23 του Καταστατικού, καλεί τα  Μέλη σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 20ήν  Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία του Συνδέσμου των Απανταχού Καρδαμυλίων (Σκουζέ 1 & Ακτή Μιαούλη, Πειραιάς).        

      Θέματα ημερησίας διατάξεως

  1. Έγκριση πεπραγμένων του Σωματείου  περιόδου 01.01.2017 έως 31.12.2017.
  2. Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης, για την ίδια  χρονική περίοδο.
  3. Προϋπολογισμός  έτους 2018.
  4. Υποβολή Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκρισή της.
  5. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε  ευθύνη για την διαχείριση της ίδιας χρονικής περιόδου.
  6. Διάφορα θέματα.

Το Δ.Σ. εκφράζει θερμή παράκληση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Μελών στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (αρθρ.26).

Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας στη Γενική Συνέλευση, τα Μέλη που επιθυμούν να εκπροσωπηθούν, πρέπει να καταθέσουν ειδική εξουσιοδότηση στη Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου μέχρι και  την ώρα έναρξης των εργασιών της. Υπενθυμίζεται ότι κάθε Μέλος επιτρέπεται να εκπροσωπήσει μέχρι δύο (2) Μέλη κατ’ ανώτατο όριο (άρθρ.23).

Στην περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί η απαραίτητη σύμφωνα με το Καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα, στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα, και ώρα 12.00,  ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2018                                       

 Mε   εντολή του Δ. Σ.

 

        Η Πρόεδρος

       _________________________

           Μαρία-Μαρκέλλα Βαρώνη

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
9/3/18 10:41

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ