ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη καταστατικού σωματείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ’ αρίθμ 23/2019 Διαταγής του Ειρηνοδικείου Χίου εγκρίθηκε το από 26/08/2019 Καταστατικό του Σωματείου «ΕΞΕΛΙΞΙΣ», με έδρα τη Χίο και με σκοπό τον αναφερόμενο στο 3ο άρθρο του αποτελούμενου από 24 άρθρα Καταστατικού του

Χίος 30/08/2019

Η πληρεξούσια δικηγόρος

ΤΣΕΤΣΕΡΗ  ΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
30/8/19 10:56

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ