Ζωή

6/8/18 13:26

τελ. ενημ.: 6/8/18 13:28

Το ΚΑΠΗ πάει Λιλικά

Στον Άγιο Γιάννη –Λιλικά θα εκδράμουν τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δ. Χίου στις   22  Αυγούστου 2018. Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΚΑΠΗ

Δ. Χίου, για κρατήσεις  θέσεων  και περισσότερες διευκρινίσεις. Τηλέφωνο:22710 81474 και 22710 44395. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του ΚΑΠΗ που έχουν ανανεώσει τις κάρτες τους για το 2018.