Εκπαιδευτικός Όμιλος Σκυτάλη

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΣΚΥΤΑΛΗ δείχνει τον δρόμο του επαγγελματικού προσανατολισμού

  Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η σωστή επιλογή σπουδών είναι ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες μαθητές και γονείς. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Σκυτάλη, κατανοώντας τις ανησυ...