Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας νοητικά υστερούντων ατόμων Χίου