Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

ΒΙΝΤΕΟ- Μέχρι και 15 χρόνια περιμένουν για έναν διορισμό

Άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από την Κρήτη, άλλοι από τα νησιά του Ιονίου και την Πελοπόννησο. Σήμερα στη Χίο, αύριο στη Λήμνο, σε δύο χρόνια στην Κάσο και σε 5 χρόνια κανείς δεν γνωρίζει που και με ποιες συνθήκες.  Η ζωή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν διαφέρει σε τίποτα από ...