Πολιτική

1/12/17 14:55

τελ. ενημ.: 1/12/17 14:55

Πλήρης αδυναμία σχεδιασμού στον τουρισμό 3,5 χρόνια μετά

Η σύγκληση, μετά από ένα χρόνο στον πάγο, της Επιτροπής Τουρισμού, δίνει το ερέθισμα στη «Χιακή Συμπολιτεία» να επικρίνει την αδυναμία της δημοτικής αρχής να διαμορφώσει στρατηγική για τον τουρισμό 3,5 χρόνια μετά την εκλογή της. Σε ανακοίνωση της αναφέρει:

 

Μετά από μια μεγάλη περίοδο κατά την οποία αγνοούνταν η τύχη της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Χίου, ο αρμόδιος εντεταλμένος σύμβουλος (Δ. Καράλης) μας προσκάλεσε σε συνεδρίαση. Ο εκπρόσωπος της Χιακής Συμπολιτείας (Δ. Αντώνογλου) υπενθύμισε ότι η παράταξή μας έχει καταθέσει δημόσια και επανειλημμένα τις προτάσεις της, διοργανώνοντας μάλιστα και ειδική ημερίδα.

Αντίθετα, αναμένεται ακόμη κάποια εισήγηση με το σχέδιο για την πολιτική της δημοτικής αρχής για τον τουρισμό, ενώ έχουν περάσει 3.5 χρόνια από τις δημοτικές εκλογές. Ποτέ δεν έχει φέρει η δημοτική αρχή, ούτε στην Επιτροπή Τουρισμού αλλά ούτε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των δράσεων των προηγούμενων ετών. Δε γίνεται λόγος φυσικά για ένα ετήσιο, ως θα όφειλε, απολογισμό.  Από τον εκπρόσωπο της Χιακής Συμπολιτείας ζητήθηκαν δεδομένα για τουριστικά μεγέθη, τα οποία δεν έχουν ακόμη δοθεί.  Χωρίς αυτά, θα συνεχίσει η γενικολογία και η προχειρότητα.

Άμεσες Προτεραιότητες, γενικότερες οργανωτικές παρεμβάσεις

Εκπόνηση λεπτομερούς Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής ανάπτυξης για τη Χίο

Οργανική ένταξη του τουρισμού στο συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο της Χίου

Ίδρυση Δημόσιου Φορέα Τουρισμού που δεν θα ασχολείται μόνο με την τουριστική προβολή, αλλά θα έχει διεπιστημονική προσέγγιση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν τον τουρισμό, εποπτεία, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των στοιχείων που συνθέτουν το τουριστικό ταξίδι (από τη λήψη απόφασης για το ταξίδι ως την επιστροφή στον τόπο αποστολής του επισκέπτη).

Διαχείριση ολικής ποιότητας τουριστικού προορισμού.

Συστηματική καταγραφή και οργάνωση των πόρων που συνθέτουν την τουριστική προσφορά και των δεδομένων της τουριστικής ζήτησης.

Δημιουργία ισχυρού και αναγνωρίσιμου brand-name για την τουριστική ταυτότητα της Χίου.

Αναγνώριση και εντοπισμός των αγορών στόχων γύρω από τις οποίες θα επικεντρωθεί η προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών.

Οργάνωση στοχευμένου θεματικού τουρισμού.

  • Τουρισμός προσαρμοσμένος στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρικών ενοτήτων του νησιού.
  • Δημιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) που θα παρουσιάζει τα δεδομένα της τουριστικής καταγραφής.
  • Άμεση βελτίωση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας τον τουριστών σε ολόκληρο το νησί.
  • Ριζικός επανασχεδιασμός του τρόπου παροχής πληροφοριών στους επισκέπτες, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες.
  • Τα ανταποδοτικά τέλη των επιχειρήσεων τουρισμού να χρηματοδοτούν δράσεις και έργα που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη.

 

 

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση