27.4.2021 14:12

Ερώτηση Α. Μιχαηλίδη για το πόρισμα των μελετών στο φράγμα Κόρης Γεφύρι

Ερώτηση για το φράγμα Κόρης Γεφύρι κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Ανδρέας Μιχαηλίδης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ερώτηση συνυπογράφεται από τον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Σταύρο Αραχωβίτη.

Αφού κάνει αναφορά τόσο στην κεφαλαιώδη σημασία του φράγματος για τους υδάτινους πόρους της Χίου, όσο και στις τεράστιες καθυστερήσεις, τις υπερβάσεις προϋπολογισμού και τις κατασκευαστικές αστοχίες του έργου, η ερώτηση εστιάζει στις τελευταίες εξελίξεις, αναφορικά δηλαδή με την ολοκλήρωση των εξειδικευμένων μελετών που διενεργήθηκαν με σκοπό την εκτίμηση της στατικότητας και ασφάλειας του φράγματος. Όμως, η όποια πληροφόρηση υπάρχει μέχρι στιγμής προέρχεται από τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου και τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου· δεν υπάρχει οιαδήποτε επίσημη ενημέρωση για το πόρισμα και καμία δημόσια δήλωση σχετικά τον προγραμματισμό του έργου από το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεδομένου ότι, αφενός, η διασφάλιση της ασφάλειας του φράγματος είναι αυτονόητα ύψιστης σημασίας ζήτημα, αλλά και ότι, αφετέρου, οποιαδήποτε πρόσθετη αδικαιολόγητη καθυστέρηση κινδυνεύει να καταστήσει «κουφάρι» το έργο, ο Α. Μιχαηλίδης απευθύνει μια σειρά από ερωτήματα στον Υπουργό: εάν έχει εκτιμηθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου το πόρισμα των μελετητών, εάν κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια πρόσθετων εξειδικευμένων ερευνών, εάν πράγματι απαιτούνται πρόσθετες εργασίες ώστε να καταστεί το φράγμα ασφαλές και λειτουργικό και, αν ναι, ποιος είναι ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός τους και ποιο το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσής τους. Ζητεί, επίσης, να κατατεθεί στη Βουλή η μελέτη ή το πόρισμα αυτής.


Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Ανάγκη ενημέρωσης για το πόρισμα των μελετών ως προς τη στατικότητα και ασφάλεια του φράγματος Κόρης Γεφύρι στη Χίο

Το φράγμα Κόρης Γεφύρι αποτελεί ένα κομβικό έργο για τους υδάτινους πόρους της Χίου. Η λειτουργία του αναμένεται να συμβάλει στην αναζωογόνηση της υδρολεκάνης Κορακάρη και να συντελέσει έτσι σημαντικά στην καλύτερη αντιμετώπιση του υδρευτικού προβλήματος του νησιού. Επιπλέον, αναμένεται να αποτελέσει μακράς πνοής λύση για την άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων της ευρύτερης περιοχής και κυρίως του Κάμπου της Χίου. 

Δυστυχώς, η πορεία υλοποίησης του έργου είναι αποκαρδιωτική. Πολύ συνοπτικά, το έργο προϋπολογισμού 14,5 εκ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006. Το έργο όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε στο προβλεπόμενο διάστημα, αλλά το 2010 λύθηκε η σύμβαση, έχοντας μάλιστα ξεπεράσει τον αρχικό προϋπολογισμό πλέον του 50% και απεντάχθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ. Σημειώνεται πως ήδη από εκείνη την περίοδο ξεκίνησε έρευνα από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Μετά από πολλαπλές καθυστερήσεις, τον Μάρτιο του 2013 υπεγράφη σύμβαση ύψους 3,7 εκ. για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών με αποκλειστικά εθνική χρηματοδότηση (ΠΔΕ 2014). Μόνο μέρος αυτών των συμπληρωματικών εργασιών έχει ολοκληρωθεί.

Τα σοβαρά προβλήματα και οι αστοχίες που συνοδεύουν την εκτέλεση του βασικού μέρους του έργου επιβεβαιώθηκαν το 2018 από τις εκθέσεις τεχνικού συμβούλου που προσέλαβε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε, κατόπιν αυτού, δαπάνη ποσού 380.000 ευρώ για την εκπόνηση εξειδικευμένων ερευνών της στατικότητας και ασφάλειας του φράγματος.

Παρά την επίσκεψη του τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο φράγμα τον Οκτώβριο του 2019 και παρά τις συνεχείς οχλήσεις φορέων της Χίου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην εκπόνηση των εξειδικευμένων ερευνών, για τις οποίες το Υπουργείο επί διακυβέρνησης ΝΔ φέρει αντικειμενικές – και σε κάθε περίπτωση πολιτικές - ευθύνες.

Πολύ πρόσφατα, εντός του Απριλίου 2021, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου σε δηλώσεις τους σε τοπικά ΜΜΕ έκαναν γνωστό ότι ολοκληρώθηκαν εντέλει οι έρευνες της μελετητικής ομάδας και ότι, βάσει πληροφόρησης που έλαβαν, τα συμπεράσματά της είναι ότι το έργο είναι ανακτήσιμο και ότι απαιτούνται κάποιες εργασίες, των οποίων μάλιστα το ύψος εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, προκειμένου το έργου να καταστεί λειτουργικό και ασφαλές προς χρήση.

Παρ’ όλα αυτά, όλες αυτές οι πληροφορίες έχουν το χαρακτήρα άτυπης ενημέρωσης. Ουδεμία επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τα συμπεράσματα του πορίσματος των μελετητών και την αξιολόγηση αυτών, τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επιπρόσθετων εργασιών που φαίνεται να απαιτούνται ή το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης αυτών έχει γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο είναι και το μόνο αρμόδιο.

Επειδή το έργο του φράγματος Κόρης Γεφύρι είναι ύψιστης σημασίας για τους υδάτινους πόρους της Χίου και η αναγκαιότητά του έχει γίνει ακόμα πιο επιτακτική λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Επειδή για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και σεβασμού των αναγκών της κοινωνίας της Χίου, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή οποιαδήποτε επιπλέον αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου.

Δεδομένου ότι έχει δαπανηθεί υπέρμετρα μεγάλο ποσό για την αποπεράτωσή του έργου, αλλά και ότι έχει ενταχθεί από το 2018 στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου το άμεσα συνυφασμένο με το φράγμα έργο «Δίκτυα άρδευσης Κάμπου από το Φράγμα Κόρης Γεφύρι», ύψους 2,34 εκ. ευρώ.

Επειδή η διασφάλιση της στατικής επάρκειας και την εν γένει αρτιότητας της κατασκευής είναι κεφαλαιώδους σημασίας για κάθε μεγάλο δημόσιο έργο, ειδικά της εμβέλειας ενός φράγματος όπως το Κόρης Γεφύρι.

Επειδή η επίσημη πληροφόρηση για τα συμπεράσματα των μελετών που διενεργήθηκαν από την ερευνητική ομάδα και τις προθέσεις του Υπουργείου ως προς την πορεία και ολοκλήρωσή του έργου είναι απαραίτητη και αυτονόητη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Έχει λάβει επίσημα το Υπουργείο τις αναλυτικές μελέτες και τα πορίσματα της ερευνητικής ομάδας αναφορικά με τη στατικότητα και την ασφάλεια του φράγματος Κόρης Γεφύρι; 

  • Έχουν αξιολογηθεί οι μελέτες και τα συμπεράσματα αυτά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου; Κρίνονται απόλυτα ασφαλή και αξιόπιστα αυτά τα πορίσματα; Εξετάζεται η διενέργεια πρόσθετης μελέτης αναφορικά με τη στατικότητα και ασφάλεια του φράγματος;

  • Επιβεβαιώνεται η πληροφόρηση πως απαιτούνται περαιτέρω εργασίες προκειμένου το φράγμα να καταστεί απολύτως ασφαλές και λειτουργικό; 

  • Αν ναι, έχει εκτιμηθεί ο προϋπολογισμός αυτών των εργασιών; Προτίθεται να εγκρίνει άμεσα τη χρηματοδότησή τους; Ποιο είναι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και αποπεράτωσης των εργασιών αυτών;


Αιτούμαι να κατατεθούν στη Βουλή:

  • Το σύνολο των μελετών ή τα τελικά πορίσματα αυτών που διενεργήθηκαν και αφορούν τη στατικότητα και ασφάλεια του έργου του φράγματος Κόρης Γεφύρι στη Χίο.


Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Μιχαηλίδης Ανδρέας

Αραχωβίτης Σταύρος

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ