Περιβάλλον

20/3/13 16:31

τελ. ενημ.: 20/3/13 16:31

“Πράσινη” εκδήλωση για το νερό

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η διαχείριση των υδατικών πόρων της Χίου είναι το θέμα που θα αναπτυχθεί σήμερα στις 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ομηρείου, μια συνάντηση - συζήτηση για το επίκαιρο ζήτημα που διοργανώνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι, ο περιφερειακός συνδυσμός Οικολογικός Άνεμος και το Πράσινο Ινστιτούτο. 

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Γιώργος Μαστοράκης: Παρουσίαση ιστορικών στοιχείων και θέσεων του Συλλόγου Οικολογίας και Περιβάλλοντος Χίου για τη διαχείριση υδατικών πόρων.

Ευάγγελος Πισσίας: Διαχείριση λεκανών απορροής και υδάτινων οικοσυστημάτων.

Ηλίας Γιαννίρης: Διαχείριση υδατικών πόρων στα νησιά του Αιγαίου.

Σχόλια άρθρου: 0