Περιβάλλον

7/3/13 15:20

τελ. ενημ.: 7/3/13 15:20

Και εκτός νησιού τα σφάγια της Χίου, μετά την άρση του Καταρροϊκού πυρετού

Απαλλαγμένη από τον Καταρροικό πυρετό του Προβάτου βρίσκεται πλέον η Χίου έπειτα από απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής Τροφικής Αλυσίδας και Υγείας των Ζώων της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την απόφαση επιτρέπεται στο εξής η αποστολή ζώντων μηρυκαστικών για σφαγή, πάχυνση και αναπαραγωγή από τη νήσο Χίο σε όλη την επικράτεια.

Η παραπάνω εξέλιξη έχει εξαιρετικά σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία της Χίου, αίροντας την επαχθή για την κτηνοτροφία μας απαγόρευση εξαγωγής ζώντων μηρυκαστικών που ίσχυε από το 2009.

Σχόλια άρθρου: 0