Περιβάλλον

15/4/13 12:28

τελ. ενημ.: 15/4/13 12:28

Επιταγή εισόδου: Πρόγραμμα για άνεργους νέους

Το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» του υπουργείου Εργασίας αφορά συνολικά 35.000 άνεργους νέους και νέες κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, γεννημένους από το 1983 ως το 1995.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•Παρακολούθηση εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης 80 ωρών, σε συναφές αντικείμενο.
•Πεντάμηνη απασχόληση σε αμειβόμενη θέση πρακτικής άσκησης.
•Υποστήριξη, και συμβουλευτική καθοδήγηση, για την προετοιμασία της ένταξης στο νέο εργασιακό περιβάλλον.
•Εκπαιδευτικό επίδομα, για την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση από 2.400 € ως 2.700 €, ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο, και ασφαλιστική κάλυψη.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στo Eργατικό Κέντρο Χίου

Σχόλια άρθρου: 0