30.11.2020 10:58

Σχέσεις «Προμηθευτικής- Κιβωτού του Κόσμου»

(ΟΧΙ σε δικαστική εμπλοκή και περιπέτεια)

Λόγοι δεοντολογίας μου υπαγορεύουν να επανέλθω στο γνωστό πρόβλημα αν και κάτι τέτοιο δεν ήταν στις προθέσεις μου. Το επιχειρώ μετά από μιά ηλεκτρονική, καθαρά προσωπική, ενημερωτική απάντηση που έλαβα από την εδώ Διοίκηση της “Κιβωτού του Κόσμου-Αιγαίου”. Απαντώντας στο προηγούμενο σχετικό άρθρο μου, τονίζει ότι “η “Κιβωτός”, καταβάλει κανονικότατα στην “Προμηθευτική” το μηνιαίο μίσθωμα, σύμφωνα με τα συμβόλαια εκμίσθωσης”.

   Αν και δεν είχα λόγους να μην πιστέψω την διαβεβαίωση της “Κιβωτού”, έκρινα αναγκαίο και σκόπιμο να ζητήσω, ως μικρομέτοχος της “Προμηθευτικής”, να με πληροφορήσουν οι υπεύθυνοι αυτής, τί ακριβώς ισχύει σχετικά. Σήμερα, κρίνω ότι είναι υποχρέωσή μου να θέσω σε γνώση των συμπολιτών και κάθε συμπατριώτη – μετόχου της Εταιρείας, αυτά που πληροφορήθηκα, μήπως έτσι διαλυθούν μύθοι, παρεξηγήσεις και κυρίως η παραπληροφόρηση.

  Όντως λοιπόν, η “ΚΙΒΩΤΟΣ”, καταβάλει κανονικά το μίσθωμα στην “Προμηθευτική” για την εικοσαετή μίσθωση του Χωριού του Αίπους (2014-2034). Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ και αναλύεται ως εξής :

Α) Για την ενοικίαση των 29 οικίσκων το ετήσιο μίσθωμα είναι εξακόσια (600) ευρώ, ήτοι πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως.

Β) Για την ενοικίαση της Κεντρικής Μονάδας, το μηνιαίο μίσθωμα είναι πεντακόσια (500) ευρώ, ήτοι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ ετησίως.

Γ) Σύνολο ετήσιων μισθωμάτων έξι χιλιάδες εξακόσια (6.600) ευρώ για όλο το Χωριό, δηλαδή πεντακόσια πενήντα (550) μηνιαίως (όσο περίπου το μίσθωμα ενός τριαριού)!!

  Θυμίζω ότι, στην “Κιβωτό” έχει παραχωρηθεί επίσης η, δωρεάν, χρήση του γηπέδου και της πισίνας και μεγάλου τμήματος του θαυμάσιου, καταπράσινου περιβάλλοντος χώρου, ο οποίος είναι εθελοντικό δημιούργημα ημών των Βρονταδουσίων και της Φιλοδασικής Ένωσης Χίου. Υπενθυμίζω επίσης ξανά ότι, το Χωριό με το εκεί εκκλησάκι του Αγίου Διονυσίου, οι δύο ανεμογεννήτριες, η παραπλήσια αυτών λιμνοδεξαμενή και το γήπεδο με το κτίριό του, ευρίσκονται εντός χώρου τον οποίον ΔΩΡΙΣΕ στον Δήμο μας ο Καθεδρικός Ιερός Ναός  του Αγίου Γεωργίου Βροντάδου τη δεκαετία του 1980. Αυτά για να μήν “ξεχνιόμαστε|....

  Εξυπακούεται ότι, για να γίνουν όλα όσα προανέφερα, πέρα από πολύχρονες ενέργειες και πολύ εργασία, απαιτήθηκαν εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προήλθαν, κατά βάση, από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, από χρήματα του Δήμου (Βροντάδου αρχικά και Ομηρούπολης στη συνέχεια), από τους ιδιώτες μικρομετόχους, αλλά και από Τραπεζικό δανεισμό, με συνακόλουθη την υποθήκευση της τεράστιας αυτής ακίνητης περιουσίας. Για την αποπληρωμή του εν λόγω δανείου, η “Προμηθευτική” βαρύνεται και καταβάλει μηνιαίο τοκοχρεωλύσιο χιλίων επτακοσίων (1.700) ευρώ, το οποίο, σήμερα (λόγω κορωνοϊού και για μικρό διάστημα) έχει μειωθεί μετά από διακανονισμό.

   Το επίσης σημαντικό είναι ότι, για όλην αυτήν την ακίνητη περιουσία, η “Προμηθευτική” καταβάλει ετησίως στο Κράτος, ως ΕΝΦΙΑ, επτά χιλιάδες οκτακόσια (7.800) ευρώ !!

 ΄Αρα, αθροίζοντας τοκοχρεωλύσια και ΕΝΦΙΑ, η Εταιρεία διαθέτει ετησίως από το ταμείο της για το Χωριό, περίπου είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ όταν, τα ενοίκια που εισπράτει από την “Κιβωτό” μόλις φθάνουν τις έξι χιλιάδες εξακόσια (6.600) ευρώ.

  Εν προκειμένω, αξίζει να θυμίσω ότι, το Καλοκαίρι του 2014, όταν, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις είχε ανακοινωθεί η συμφωνία “Προμηθευτικής”- “Κιβωτού”, όλοι χαρήκαμε, επειδή το “Χωριό” είχε βρει, επιτέλους, έναν πολύ καλό προορισμό και, επι πλέον, η Εταιρεία του Δήμου, θα είχε έσοδα από αυτό, περί τις είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ.

  Τί έχει συμβεί λοιπόν και, αντί αυτού του ποσού, η “Κιβωτός” καταβάλει σήμερα μόνο 6.600 ευρώ; Την απάντηση ίσως να γνωρίζουν ήδη αρκετοί. Σωστό είναι να την πληροφορηθούν όλοι οι συνδημότες μιάς και, ως δημότες του Ενιαίου Δήμου Χίου λογίζονται (και είναι) μέτοχοι της “Προμηθευτικής”, μεγαλομέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος.

   Τότε που έγινε η συμφωνία, για λόγους που δεν μπορώ να γνωρίζω, επιλέχθηκε και συμφωνήθηκε γραπτώς, ότι, ποσό δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (14.900), θα καταβάλεται από την “Κιβωτό” όχι ως μίσθωμα αλλά ως αμοιβή της “Προμηθευτικής” για παροχή διοικητικών και διαφόρων άλλων υπηρεσιών από αυτήν προς την “Κιβωτό”.

  Προφανώς, για να μην καταβάλει πλέον η τελευταία το ως άνω ποσό στην “Προμηθευτική”, κάποιους λόγους θα επικαλείται, ίσως δηλαδή μή τήρηση των “υποχρεώσεων” της Δημοτικής Εταρείας.

  ΄Ολα όσα προανάφερα, πρέπει να είναι σε γνώση κάποιων μικρομετόχων της Δημοτικής Εταιρείας οι οποίοι, κατά το κοινώς λεγόμενο, “τα έχουν πάρει στο κρανίο”. ΄Εχουν καταφύγει σε δικηγορικά γραφεία των Αθηνών, από τα οποία, αν οι πληροφορίες μου είναι ακριβείς, δέχονται προτροπές να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη ζητώντας ΑΚΥΡΩΣΗ των Συμφωνητικών Μίσθωσης του Χωριού με τον νομικό ισχυρισμό ότι, αυτά (τα συμφωνητικά), κατά τον Αστικό Κώδικα (άρθρα 178-179-180), είναι αντίθετα προς τα “χρηστά ήθη” και τις αρχές της “Συναλλακτικής καλής πίστης” άρα μπορούν να κριθούν άκυρα λόγω δυσαναλογίας μεταξύ παροχής και αντιπαροχής.

  Κατ' εμέ, μια δίκαιη λύση μπορούν και πρέπει να αναζητήσουν από κοινού, Δημοτική Αρχή (όλες μαζί οι Παρατάξεις), “Προμηθευτική” και “Κιβωτός”, οπότε, κάθε άλλη ενέργεια, σε τούτη τουλάχιστο την περίοδο, παρέλκει. Οι “θερμόαιμοι” ας ηρεμήσουν. ΄Ηδη μας ταλαιπωρούν ο κορωνοϊός, η ύφεση και ο Ερντογάν.

   Πλησιάζουν οι μεγάλες Χριστιανικές γιορτές. Δεν έχουμε λοιπόν την πολυτέλεια δικαστικών περιπετειών. Με καλή διάθεση και καλή πίστη, όλα τα προβλήματα βρίσκουν λύση.

  Θέλω να πιστεύω ότι κανένα μέρος και κανένας πολίτης εκ των εμπλεκομένων δεν ασπάζεται το αντιχριστιανικό δόγμα “ο σκοπός αγιάζει τα μέσα”.

  Συμπερασματικά έχω να σημειώσω τα εξής:

ΠΡΩΤΟΝ, τα κείμενα των συμφωνητικών του 2014, εκτιμώ ότι, δέχθηκε να τα υπογράψει ο Μάρκος Μεννής (ως Πρόεδρος της “Προμηθευτικής” και τότε) μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ, αφ' ενός διότι τον διακατείχε ζωηρώς η αγωνία να βρει επιτέλους κάποιο προορισμό το Χωριό και αφ' ετέρου λόγω των οικονομικών αναγκών της Εταιρείας. Άλλωστε, απέναντί του ως αντισυμβαλλόμενο μέρος, δεν είχε κάποιον ιδιοτελή ιδιώτη, αλλά έναν Κοινωφελή Οργανισμό με Πανελλήνια αναγνώριση της προσφοράς του.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, η “Κιβωτός του Κόσμου-Αιγαίου”, κατά γενική παραδοχή, αφού αρχικά επισκεύασε τα κτίσματα και τις υποδομές του Χωριού, τα συντηρεί συνεχώς με άριστο τρόπο δαπάναις της, επιτελώντας θαυμαστό και θεάρεστο κοινωνικό έργο το οποίο τυγχάνει. Παγχιακής στήριξης και γενικής επιδοκιμασίας. Θα είναι λοιπόν “κρίμα και άδικο”, αν με τυχόν λανθασμένους χειρισμούς ή  εμμονές εκ μέρους της, η θαυμάσια αυτή εικόνα χάσει μέρος της λάμψης της.

 Κλείνω με το Ευαγγελικό “είπα και ελάλησα και αμαρτίαν ουκ έχω”. Τον λόγο πλέον έχουν οι αιρετοί του Δήμου μας και οι διοικούντες την “Προμηθευτική” και την “Κιβωτό”.

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ