Απόψεις

10/11/16 9:41

τελ. ενημ.: 10/11/16 9:41

Σημαντικές απώλειες ωρών διδασκαλίας μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ.

Στην επαγγελματική εκπαίδευση, όπως συμβαίνει σε όλες τις αναπτυξιακά προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ένα αυστηρό χρονοεξαρτώμενο διδακτικό πλαίσιο δεξιοτήτων και γνώσεων, που θα πρέπει να κατέχουν οι μαθητές αποφοιτώντας από το ανάλογο σχολείο. Οι συγκεκριμένες μάλιστα δεξιότητες και γνώσεις είναι πιστοποιημένες διότι οι μαθητές εκπαιδεύονται σε επάγγελμα. Η μη ύπαρξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων οδηγεί σε εξαγωγή επαγγελματιών χαμηλού προφίλ οι οποίοι και δύσκολα θα προσληφθούν αλλά και θα απασχοληθούν στο επάγγελμά τους.  Ως εκ τούτου ένα πλήθος παραγόντων που προσομοιάζει με ωρολογιακό μηχανισμό γραναζιών καθορίζει την ομαλή λειτουργία ενός σχολείου επαγγελματικής εκπαίδευσης. Από τους θεμελιώδεις παράγοντες είναι η έγκαιρη αποστολή προσωπικού, ύλης - οδηγιών (Αναλυτικών Προγραμμάτων) και βιβλίων στους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. από το Υπουργείο Παιδείας, έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σκοπός του σημερινού άρθρου είναι αποκλειστικά η εξέταση των παραγόντων της αποστολής ύλης - οδηγιών και βιβλίων σε σχέση με την χρονική τους ικανοποίηση, η αναφορά των επιπτώσεών τους και η σύνταξη προτάσεων,  νηφάλια και χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες, με γνώμονα το καλύτερο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τους μαθητές που υπηρετεί.

Σε ότι αφορά την χρονοκαθυστέρηση αποστολής ύλης και οδηγιών (Αναλυτικά Προγράμματα) η εικόνα στα ΕΠΑ.Λ. είναι η ακόλουθη:

Πίνακας 1

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑ.Λ.

Α/Α

ΤΟΜΕΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ

12-9-2016

1

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Φ3/175183/Δ4

20-10-2016

20-10-2016

39 ΗΜΕΡΕΣ

2

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Φ3/173809/Δ4

18-10-2016

18-10-2016

37 ΗΜΕΡΕΣ

3

ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Φ3/173837/Δ4

18-10-2016

18-10-2016

37 ΗΜΕΡΕΣ

4

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Φ3/169758/Δ4

12-10-2016

13-10-2016

31 ΗΜΕΡΕΣ

5

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Φ3/173773/Δ4

18-10-2016

18-10-2016

37 ΗΜΕΡΕΣ

6

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Φ3/169764/Δ4

12-10-2016

13-10-2016

31 ΗΜΕΡΕΣ

7

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

53 ΗΜΕΡΕΣ….

8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Φ3/175178/Δ4

20-10-2016

20-10-2016

39 ΗΜΕΡΕΣ

9

ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ

Φ3/175191/Δ4

20-10-2016

20-10-2016

39 ΗΜΕΡΕΣ

10

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Φ3/166723/Δ4

07-10-2016

10-10-2016

26 ΗΜΕΡΕΣ

11

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Φ6/161723/Δ430-9-2016

3-10-2016

19 ΗΜΕΡΕΣ

© Κ.Β.ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ 2016

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 25-8-2016

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: 13-10-2016 & 26-10-2016

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

 

ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Φ3/159811/Δ4/28-09-2016: ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΠΑ.Λ.

Φ3/173843/Δ4/18-10-2016: ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Α΄ΕΠΑ.Λ.

Φ3/159794/Δ4/28-9-2016: ΟΔΗΓΙΕΣ Α΄&Β΄ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σε ότι αφορά τον πρώτο εξεταζόμενο παράγοντα της αποστολής ύλης-οδηγιών (Αναλυτικά Προγράμματα) ως προς την χρονική του ικανοποίηση  έως τις 3 Νοεμβρίου 2016 που γράφεται το παρόν άρθρο διαπιστώνεται από τον πίνακα 1 χρονοκαθυστέρηση από 19 έως 53 ημέρες από τις 12 Σεπτέμβρη 2016 που ξεκίνησαν τα μαθήματα στα ΕΠΑ.Λ. Αν υπολογιστεί επίσης ότι το σχολικό έτος περιλαμβάνει μέγιστο διδακτικό χρόνο 32 εβδομάδες δηλαδή 224 ημέρες[1] τότε όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1:

  • έχει χαθεί από 8% - 24% του συνολικού διδακτικού χρόνου με επιπτώσεις ειδικά νέοι αναπληρωτές συνάδελφοι που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ. να καταφεύγουν σε πειραματικούς μαντικούς αυτοσχεδιασμούς η οποίοι είναι πιθανόν να αποκλίνουν και των εκπαιδευτικών σκοπών του μαθήματος που διδάσκουν με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση των διδασκομένων μαθημάτων.
  • Την μεγαλύτερη χρονοκαθυστέρηση παρουσιάζει η αποστολή ύλης-οδηγιών του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων για τον οποίο δεν έχουν αποσταλεί ακόμη ύλη και οδηγίες δημιουργώντας  ανισότητα αντιμετώπισης σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς στα ΕΠΑ.Λ.

Δημιουργεί επίσης ερώτημα προς απάντηση γιατί η αποστολή της ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων καθυστέρησε σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη της αποστολής στα Γενικά Λύκεια που απεστάλη με τα ΦΕΚ 2893/12-9-2016 τ.Β΄ και ΦΕΚ 2894/12-9-2016 τ.Β΄. 

Σε ότι αφορά την αποστολή των βιβλίων:

Πίνακας 2

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑ.Λ.

Α/Α

ΒΙΒΛΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΌ

12-9-2016

1

ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

25-8-2016

-18 ΗΜΕΡΕΣ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

13-10-2016

31 ΗΜΕΡΕΣ

3

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

26-10-2016

45 ΗΜΕΡΕΣ

4

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

53 ΗΜΕΡΕΣ….

© Κ.Β.ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ 2016

 

Σε ότι αφορά τον δεύτερο εξεταζόμενο παράγοντα της αποστολής βιβλίων ως προς την χρονική του ικανοποίηση  έως τις 3 Νοεμβρίου 2016 που γράφεται το παρόν άρθρο διαπιστώνεται από τον πίνακα 2 ότι για τα γενικά μαθήματα, τα βιβλία, έχουν αποσταλεί εμπρόθεσμα  και μάλιστα 18 ημέρες νωρίτερα σε ότι αφορά τα βιβλία των μαθημάτων ειδικότητας υστερεί η αποστολή τους από 31 έως 53 ημέρες από τις 12 Σεπτέμβρη 2016 που ξεκίνησαν τα μαθήματα στα ΕΠΑ.Λ. Αν υπολογιστεί επίσης ότι το σχολικό έτος περιλαμβάνει μέγιστο διδακτικό χρόνο 32 εβδομάδες δηλαδή 224 ημέρες τότε όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2 η χρονοκαθυστέρηση αποστολής βιβλίων ειδικότητας να κυμαίνεται από 14% - 24% με επιπτώσεις να έχει χαθεί για την μελέτη των μαθητών περίπου το 25% του συνολικού διδακτικού χρόνου, αφού χωρίς βιβλία δεν υπάρχει η δυνατότητα μελέτης.

Ερώτημα προς απάντηση επίσης παραμένει πως απεστάλησαν τα βιβλία Γενικών Μαθημάτων εμπρόθεσμα και δεν πραγματοποιήθηκε το ίδιο και για τα μαθήματα ειδικότητας.

Nα τονισθεί επίσης ότι επειδή στον τομέα των Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων τα περισσότερα βιβλία εκτυπώνονται από το ίδρυμα Ευγενίδου εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η χρονοκαθυστέρηση με αποτέλεσμα να επιτείνεται το πρόβλημα άνισης μεταχείρισης μεταξύ τον τομέων και της διδασκαλίας μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ.

Συμπεράσματα-προτάσεις:

Οι παράγοντες έγκαιρης αποστολής οδηγιών – ύλης και των βιβλίων αποτελούν δυναμικό κομμάτι στην αποτελεσματικότητα του σχολείου της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες οργάνωσής τους, κυρίως σε επίπεδο αποφάσεων, εξακολουθούν να αποτελούν προβληματικοί, αφού μέχρι σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις έχει χαθεί το περίπου το 25% (¼) του συνολικού διδακτικού χρόνου ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα εμφανίζεται στον τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων. Ως εκ τούτου προτείνεται:

  • Να αποφεύγονται οι αντιεπιστημονικές συνεχείς μεταρρυθμίσεις (τελευταία σχεδόν κάθε δυο χρόνια) οι οποίες δημιουργούν το πρόβλημα.
  • Οι αναγκαίες αλλαγές οδηγιών-ύλης (Αναλυτικά Προγράμματα) να αποστέλλονται τουλάχιστον από τον προηγούμενο Ιούνιο του εκάστοτε σχολικού έτους, ώστε να έχει ενημερωθεί και οργανωθεί τουλάχιστον το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Σε ό,τι αφορά την αποστολή βιβλίων θα μπορούσε με βάση το my-school να έχει αποσταλεί ένα απόθεμα από το καλοκαίρι στα σχολεία και να συμπληρώνεται ο αριθμός με την έναρξη των μαθημάτων.
  •  Όπως γνωστοποιήθηκε ο κατάλογος της αντιστοιχίας βιβλίων-μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. με την Φ1/146279/Δ4/9-9-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά τις εκδόσεις του ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ, να γνωστοποιείται ταυτόχρονα και ο κατάλογος[2] για τις εκδόσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου.
  •  Η εντολή για την έκδοση των βιβλίων προς το Ίδρυμα Ευγενίδου από το Υπουργείο Παιδείας να δίνεται έγκαιρα ώστε τα βιβλία να παραλαμβάνονται εγκαίρως από τα σχολεία και να μην δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των τομέων αλλά και την διδασκαλία των μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ.

Κλείνοντας θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει να χάνεται ούτε μία ώρα στη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικοτήτων λόγω της κατάργησης των μαθημάτων ειδικότητας στην Β΄ τάξη ΕΠΑΛ που επέφερε περαιτέρω συμπύκνωση ύλης και μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. Ως εκ τούτου τα γρανάζια της έγκαιρης αποστολής της ύλης-οδηγιών και των βιβλίων θα πρέπει να συνεργάζονται άψογα ώστε να συμβάλλουν στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου της Επαγγελματικής εκπαίδευσης και να αποδεικνύεται και στην πράξη ότι τα σχολεία και κυρίως οι μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δεν αντιμετωπίζονται από την πολιτεία ως ¨Παιδιά ενός κατώτερου Θεού¨.
[1] Στον συνολικό διδακτικό χρόνο περιλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα, οι αργίες, οι εκδρομές και υπόλοιπες πιθανές δραστηριότητες του σχολείου για ευκολία στους υπολογισμούς.

[2] Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχος κατάλογος και φυσικά δεν γνωρίζουμε αν θα εκδοθούν βιβλία και πότε αυτά θα αποσταλούν στα σχολεία.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση