25.1.2021 8:51

Σε πλήρη στοίχιση Τριαντάφυλλος - Καραβασίλης για να "μπλοκάρουν" την αφαλάτωση στον Βροντάδο

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό που πρέπει να προσφέρεται με ασφάλεια και επάρκεια προς όλους.

Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στη ΔΕΥΑΝΧ.

Δεν πρέπει να είναι αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, οι οποίες σπάνια υπήρξαν στο παρελθόν.

Όμως προσφάτως εμφανίστηκαν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για όλη την κοινωνία, από τον κ. Καραβασίλη και τον κ. Τριαντάφυλλο και μπήκαν πλέον στην τυφλή αντιπολιτευτική τους τακτική, που σαρώνει τα πάντα, εις βάρος της Χίου και των δημοτών.

Η ΔΕΥΑΝΧ λειτουργεί υπεύθυνα, θεσμικά, κατά κανόνα ομόφωνα σε συνεργασία πάντοτε με τις υπηρεσίες και ο Πρόεδρος της εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Αυτό ακριβώς γίνεται από την πρώτη μέρα της θητείας μας, τον Νοέμβριο του 2019.

Στα πλαίσια αυτά τελειώνοντας το περσινό καλοκαίρι, τον μήνα Οκτώβριο του 2020 μέλη του Δ.Σ και υπηρεσιακοί παράγοντες συζητήσαμε για να εντοπίσουμε τα προβλήματα που υπήρξαν, να αναζητήσουμε πιθανές λύσεις και να κάνουμε το σχεδιασμό για το έτος 2021.

Οι προτεινόμενες νέες λύσεις για το 2021 είναι, (αντικαταστάσεις δικτύων, λειτουργία γεωτρήσεων σε νέους υδροφόρους, προώθηση άλλων μεσοπρόθεσμων έργων και συνοδών δράσεων -Κόρης Γεφύρι και δίκτυα, επαναχρησιμοποίηση εκροής Κεντρικής Μονάδας Βιολογικού καθαρισμού (ΕΕΛ) , μελέτες για ανασχετικά εμπλουτισμού και αποθήκευσης).

Ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν η υδροδότηση λόγω μειωμένης επάρκειας νερού, στον Βροντάδο ( κυρίως στην μεσαία και υψηλή ζώνη ) και σε περιοχές της Χίου ( π.χ Λατόμι )

Ως άμεση προτεινόμενη λύση, παράλληλα με άλλα μέτρα που αποφασίσαμε και λαμβάνουμε, είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ενοικίασης μιας μονάδας αφαλάτωσης για πέντε χρόνια, για να καλύψει τις ανάγκες των δύο αυτών μεγάλων περιοχών.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου ακολουθήθηκαν οι εξής θεσμικές, νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες:

  1. Στις 9/11/2020 με έγγραφο μου ως πρόεδρος της ΔΕΥΑΝΧ, καλούσα σε συνάντηση τους επικεφαλής των παρατάξεων για να ενημερωθούν, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα προβλήματα που υπήρξαν καθώς και για τον σχεδιασμό του έτους 2021. Κανένας επικεφαλής ή εκπρόσωπος τους ( από τους 7 ) δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτή, πλην του Αντιδημάρχου κ. Ξενάκη Γιάννη, ως εκπροσώπου του Δημάρχου Χίου.
  2. Αμέσως μετά απευθυνθήκαμε, στην Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου και στην Δημοτική Κοινότητα Χίου να αποφασίσουν σχετικά με την προτεινόμενη λύση για την ενοικίαση και χωροθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης. Οι δύο αυτές Δ.Κ Χίου και Βροντάδου, που αποτελούνται από μέλη όλων των παρατάξεων και εκπροσωπούν περίπου το 60% του πληθυσμού του Δήμου Χίου, ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν στην ενοικίαση και χωροθέτηση της μονάδας αυτής στην περιοχή της παλαιάς ηλεκτρικής του Βροντάδου ( οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται ).
  3. Το Δ.Σ της ΔΕΥΑΝΧ ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την ενοικίαση και χωροθέτηση της μονάδας αυτής στην προτεινόμενη τοποθεσία που είναι ιδιοκτησία του Δήμου Χίου.
  4. Ακολούθησε έγγραφο αίτημα της ΔΕΥΑΝΧ προς το τμήμα περιουσίας του Δήμου Χίου, για την παραχώρηση του χώρου αυτού.
  5. Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 9/12/2020, μετά από εισήγηση του τμήματος περιουσίας, κατά πλειοψηφία αποφάσισε την δωρεάν παραχώρηση του χώρου αυτού στη ΔΕΥΑΝΧ και υπερψηφίστηκε από τους συνδυασμούς των κ. Κάρμαντζη, Βουρνού και Σκούφαλου. Το καταψήφισαν οι συνδυασμοί του κ. Τριαντάφυλλου, κ. Στάθη, κ. Αντωνόγλου και ο κ. Καραβασίλης ψήφισε λευκό δηλαδή τίποτα ( είναι κι αυτό μια πολιτική θέση ).
  6. Μετά από όλες αυτές τις θεσμικές, Δημοκρατικές και νόμιμες διαδικασίες οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΝΧ προχώρησαν στην διαδικασία δημοπράτησης του έργου που θα γίνει στις 2/2/2021.

Όσα προαναφέρθηκαν ακολούθησαν την νόμιμη διαδικασία με όλους τους επίσημους θεσμικούς φορείς.

Ως διά μαγείας ενάμιση μήνα μετά, προέκυψε μία πρόσφατη ( πριν 5 περίπου μέρες ) παραταξιακή συγκέντρωση, με πρωτοβουλία του κ. Τριαντάφυλλου με διάφορους προσκεκλημένους και αποκαλύφθηκε ότι η περιοχή αυτή που αποφάσισε το Δ.Σ διχοτομείται από τον παλαιό αιγιαλό της δεκαετίας του 1980.

Αμέσως μετά εντελώς τυχαία, ακολούθησε η ανακοίνωση του κ. Καραβασίλη που περνάει γενεές 14 όλους όσους θεσμικά αποφάσισαν τα νόμιμα ( είναι ο μοναδικός θεματοφύλακας στο Δήμο Χίου της διαφάνειας, των αναθέσεων και της νομιμότητας ).

Οι δύο αυτοί επικεφαλείς συμπίπτουν απόλυτα σε κρίσιμες αποφάσεις, αγνοώντας τον συγκροτημένο, σύγχρονο αντιπολιτευτικό λόγο που χρειάζεται κάθε Δημοτικό Συμβούλιο.

Η πολιτική ουσία σε όλα αυτά είναι η εξής:

Από την μια πλευρά είναι η ΔΕΥΑΝΧ και όλοι οι θεσμικοί φορείς που στήριξαν και ψήφισαν τις αποφάσεις για  να βελτιώσουν το υδρευτικό ισοζύγιο σε περιοχές με έλλειμμα υδροδότησης.

Από την άλλη πλευρά είναι ο κ. Καραβασίλης και ο κ. Τριαντάφυλλος που προσπαθούν με διαδικαστικά τερτίπια να κωλυσιεργήσουν τις διαδικασίες αυτές προσδοκώντας να καρπωθούν πολιτικά την δυσαρέσκεια των κατοίκων, εφόσον υπάρξει έλλειψη νερού το καλοκαίρι του 2021.

Με τις ενέργειές τους αυτές μπορεί να πετύχουν τρία πράγματα:

  1. Να δημιουργήσουν πρόβλημα στους ιδιώτες και τους επαγγελματίες της περιοχής προκαλώντας ελέγχους της Κτηματικής Υπηρεσίας, ενώ όλα κυλούσαν ομαλά.
  2. Σε όσους προσφύγουν αναίτια κατά του αναδόχου εγκατάστασης και λειτουργίας της αφαλάτωσης, τα διαφυγόντα κέρδη θα διεκδικηθούν νομικά από τους πιθανούς προσφεύγοντες.
  3. Θα δημιουργήσουν για ένα ακόμα έτος ανασφάλεια στην υδροδότηση τμημάτων του Βροντάδου και της πόλης της Χίου.

Το Δ.Σ μας το ενδιαφέρει και μεριμνούμε για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος παράλληλα με τις δράσεις μας και η συγκεκριμμένη εγκατάσταση θα γίνει με αυτό το γνώμονα. Για αυτό άλλωστε και ζητάμε από τον ανάδοχο να λάβει ιδιαίτερη μέριμνα για την αισθητική, για το θόρυβο και για την τήρηση των περιβαλλοντικών διατάξεων.

Είναι αυτονόητο ότι θα κάνουμε τα πάντα για την ομαλή και επαρκή υδροδότηση όλων των δημοτών, μέσα από διαφανείς, νόμιμες και θεσμικές διαδικασίες.

 

Αυτή είναι η ευθύνη και η υποχρέωση μας και αυτό κάνουμε συλλογικά για να υπηρετήσουμε τους κατοίκους όλης της Χίου.

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ