16.9.2014 13:38

Νέο Λύκειο, Νέο Σύστημα Εισαγωγής στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η φετινή Γ λυκείου αποτελεί την τελευταια χρονια εφαρμογής του "παλαιού" συστηματος εισαγωγης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα προχωράμε στην δεύτερη χρονιά του νέου συστήματος οπότε ας δουμε αναλυτικά τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στο Νέο Λύκειο.

 

Πριν προχωρησω στην ανάλυση των αλλαγών στις τάξεις του λυκείου ας δουμε μια έννοια που εδω και λιγο καιρό έχει μπει στην καθημερινότητα των μαθητων και των γονιών τους.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) δημοσιοποιεί περιπου 300 θέματα για κάθε μάθημα, τα οποία αναρτώνται στο Διαδίκτυο και είναι προσιτά από όλους. Στις προαγωγικές εξετάσεις του τέλους της σχολικής χρονιάς οι μαθητές θα εξετάζονται σε θέματα που κατά 50% θα προέρχονται από αυτή την τράπεζα θεμάτων τα οποία επιλέγονται κατόπιν κληρωσεως λίγη ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και το υπόλοιπο 50% των θεμάτων το επιλεγει ο διδάσκων καθηγητης.Τα θέματα της τράπεζας θα ανανεώνονται κάθε έτος. Κατά τη φετινή χρονιά η τράπεζα θεμάτων δημοσιοποίησε το υλικό της για τις προαγωγικές εξετάσεις της Α' Λυκείου λίγες ημέρες προ της έναρξης των εξετάσεων μετά από πολλές αναβολές ενω για τη φετινή Β' Λυκείου το υπουργείο έχει ανακοινώσει ότι το υλικό της τράπεζας θεμάτων θα δημοσιοποιηθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

 

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Η  Α' Λυκείου εξακολουθεί να είναι μία τάξη Γενικής Παιδείας. Το πρόγραμμά της διαμόρφωνεται στις 35 ώρες και τα μαθήματα που διδάσκονται είναι Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία, Πολιτική Παιδεία, Θρησκευτικά, Ξένη Γλώσσα και ένα Μάθημα επιλογής.

Στις προαγωγικες εξετάσεις οι μαθητές εξετάζονται σε θέματα που θα οριστούν κατά 50% από τους διδάσκοντες καθηγητές και κατά 50% σε θέματα που θα κληρωθούν από την Τράπεζα θεμάτων (εκτός από το Μάθημα επιλογής).

Για την προαγωγή του μαθητή από την Α' στην Β' Λυκείου απαιτείται (αθροιστικά):

α.Γενικός Βαθμός Προαγωγής τουλάχιστον 10.

β.10 ως μέσος όρος των επί μέρους κλάδων στα μαθήματα των «Μαθηματικών» (Αλγεβρα και Γεωμετρία) και της «Ελληνικής Γλώσσας» (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) κάτι που ίσχυσε φέτος.

 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Β' Λυκείου αρχίζει η εξειδίκευση σε δύο Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, τα οποία καταλαμβάνουν 5 ώρες από το σύνολο των 35 ωρών εβδομαδιαίως όπου διαμορφώνεται και σε αυτή την τάξη το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ:

 

1.      Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (με Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Βασικές αρχές Κοινωνικών Επιστημών) και

 

2.      Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (με Μαθηματικά και Φυσική)

 

Η επιλογή της Ομάδας Προσανατολισμού κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική γιατί οδηγεί τον κάθε μαθητή στην επιλογή του Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης στο οποίο θα εξεταστεί στην Γ Λυκείου. Να σημειώσω ότι ο κάθε μαθητής επιλέγει ΈΝΑ Επιστημονικού Πεδίου Εξειδίκευσης. Έτσι έχουμε τα εξής:

Η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών οδηγεί:

·         στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης της Γ' Λυκείου (Ανθρωπιστικές και Νομικές Σπουδές),

·         στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης της Γ' Λυκείου (Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες)

·         και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης της Γ' Λυκείου (Παιδαγωγικές Επιστήμες).

 

Ενώ η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών οδηγεί:

·         στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης της Γ' Λυκείου (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες),

·         στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης της Γ' Λυκείου (Επιστήμες Υγείας),

·         στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης της Γ' Λυκείου (Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήμες)

·         και στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης της Γ' Λυκείου (Παιδαγωγικές Επιστήμες).

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι οι σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ που θα περιλαμβάνονται στο κάθε Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης ΔΕΝ έχουν ανακοινωθεί ακόμα από το υπουργείο.

Κλείνοντας τις αλλαγές της Β Λυκείου ας δούμε και την διαδικασία προαγωγής από την Β Λυκείου στην Γ Λυκείου. Για το μαθητή της Β' Λυκείου απαιτείται 10 στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού (Ο.Π.) που επέλεξε και Μ.Ο. 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Για τους μαθητές που θα πάνε Γ Λυκείου του χρόνου και θα κληθούν να εξεταστούν με το νέο σύστημα εισαγωγής, θα ισχύουν τα εξής:

Στη Γ' Λυκείου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διαμορφώνεται στις 34 ώρες από τις οποίες οι 20 αφιερώνονται στα μαθήματα των Επιστημονικών Πεδίων Εξειδίκευσης, τα οποία είναι 3 ανά Πεδίο και στα οποία ο μαθητής εξετάζεται (μαζί με τη Νεοελληνική Γλώσσα).Τα μαθήματα αυτά είναι:

·         στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Λατινικά και Νεοελληνική Γλώσσα),

·         στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία),

·         στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Νεοελληνική Γλώσσα),

·         στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Μαθηματικά & Στατιστική, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Νεοελληνική Γλώσσα),

·         στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Μαθηματικά & Στατιστική, Ιστορία, Αρχές Φυσικών Επιστημών και Νεοελληνική Γλώσσα).

 

Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω μαθήματα δύο φορές στο τέλος της χρονιάς.

Μία φορά για την απόλυσή του και μία φορά για την είσοδό του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Για την απόλυση του μαθητή στη Γ' Λυκείου απαιτείται (αθροιστικά):

·         Γενικός Βαθμός Απόλυσης τουλάχιστον 10.

·         10 ως μέσος όρος των επί μέρους κλάδων στα μαθήματα της «Ελληνικής Γλώσσας» και στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού (Ο.Π.) που επέλεξε.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με κοινά θέματα από την εξεταστέα ύλη. Ο μαθητής εξετάζεται στα 4 μαθήματα που αφορούν το Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης το οποίο έχει επιλέξει στη Γ' Λυκείου. Τα θέματα αυτά προκύπτουν:

* κατά ποσοστό 50% με κλήρωση από την τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και

* κατά ποσοστό 50% από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Η βαθμολογία που συγκεντρώνει ο μαθητής στα 4 αυτά μαθήματα συμπληρώνεται από τον βαθμό προαγωγής και απόλυσης (ΒΠΑ), ώστε να προκύψει ο τελικός βαθμός πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ) προκύπτει από το βαθμό προαγωγής ή απόλυσης κάθε τάξης, αναπροσαρμοσμένο όπου απαιτείται (ώστε να μην υπάρχουν αποκλείσεις προφορικών με γραπτούς βαθμούς μεγαλύτερες της μιας μονάδας), και πολλαπλασιάζεται αντίστοιχα με τους συντελεστές συντελεστές που αντιστοιχούν στην κάθε τάξη.

ΒΠΑ = (Α x 0,4 +Β x 0,7 + Γ x 0,9) / 2

όπου    Α=ο βαθμός προαγωγής της Α Λυκείου

Β= ο βαθμός προαγωγής της Β Λυκείου

Γ= ο βαθμός απόλυσης της Γ Λυκείου

 

Ο παραπάνω τύπος δίνει τον 5ο βαθμό, για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ