Άποψη

7/12/15 16:46

τελ. ενημ.: 7/12/15 16:46

Μια ημερίδα προάγγελος ή μια ακόμη ημερίδα

ΠΡΙΝ λίγες μέρες είχαμε –αρκετοί- την τύχη να παρακολουθήσουμε ημερίδα για τον τουρισμό που οργάνωσε επιτυχημένα η Χιακή Συμπολιτεία στην «ΟΔΥΣΣΕΙΑ», όπου αναλύθηκαν διεξοδικά τα οφέλη που θα προκύψουν όταν αναπτυχθεί και ο εναλλακτικός – θεματικός τουρισμός, με διαχεόμενα οφέλη σε ολόκληρο το νησί.

Χωρίς να αρνείται ή να αμφισβητεί κανείς την χρησιμότητα του, που θα πρέπει ειδικοί επιστήμονες να ερευνήσουν και να μετρήσουν την ένταση και την ποσότητα του, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα πιο κάτω, που επίσης πρέπει να τύχουν έρευνας και μέτρησης:

1)   Μπορούμε να ελπίζουμε σε αναζωογόνηση – επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού, ρωσικού και αμερικανικού τουρισμού, όταν το νερό στις βρύσες μας δεν είναι πόσιμο και πέραν προδιαγραφών Ε.Ε.;

2)   Χωρίς τις απαραίτητες υποδομές όπως: Λειτουργικό κεντρικό λιμάνι, σύγχρονο και πλήρες αεροδρόμιο και συνδυασμένα οδικά δίκτυα, νοείται να επιδιώκεται τουρισμός που θα απευθύνεται στους πιο πάνω αποδέκτες;

3)   Με καθημερινότητα που αποθαρρύνει την επισκεψιμότητα της πόλης και των περιχώρων μπορούμε να προσελκύσουμε τουρίστες με απαιτήσεις σεβασμού;

4)   Με υψηλό κόστος πακέτου που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ανεπάρκεια του αερολιμένα και του αριθμού των κλινών να προσελκύσουν επισκέπτες με λογικές τιμές, μπορεί να αναβαθμισθεί και να μεγαλώσει το τουριστικό ρεύμα διαμονής και διάχυσης σ’ ολόκληρο το νησί;

5)   Τέλος χωρίς ένα ιδιωτικό φορέα προεργασίας και προσέλκυσης με ολίγους ειδικούς επιστήμονες αμειβόμενους ανάλογα με την αποδοτικότητα τους, μπορεί να ξεκινήσει με επιτυχία καμιά νέα προσπάθεια; (Όπως και συμβαίνει στη γειτονική Λέσβο κ.α.).

Στο χέρι όλων μας είναι να αξιοποιήσει και να συμπληρωθούν όσασωστά ακούσθηκαν καιτεκμηριώθηκαν.

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση